Annons
Annons
Annons
Annons
Komponenter | 11 mars 2008

Obducat beklagar uppgifter om falsk doktorstitel

Obducat kommenterar gårdagens artikel från nyhetsbyrån Direkt där det togs upp att bolagets tekniska chef Babak Heidari ljugit om sin akademiska titel.

I samband med bland annat årsredovisningar 2003-2006 har det uppgivits att Babak Heidari har en teknisk licentiat examen. Det korrekta skall vara att Babak Heidari har en civilingenjörsexamen samt deltagit i en forskarutbildning syftande till en teknisk licentiat examen. Det skall dock påpekas att Babak Heidari redan 2000 lämnade in sin licentiatuppsats till institutionen. Uppsatsen innehöll dock vid den tidpunkten, för Obducat känslig information om bland annat pågående men ännu ej publicerade patentärenden. Babak Heidari beslöt då, i samråd med bolaget, att avvakta fortsatt hantering av uppsatsen som skulle inneburit ett offentliggörande. I samband med att patentansökningarna blev publicerade förbisågs tyvärr att begära prövning av licentiatuppsatsen. Babak Heidari har 2008-03-07 lämnat besked till institutionen att han önskar få sin licentiatuppsats prövad i syfte att erhålla teknisk licentiat examen. Såväl Bolaget som Babak Heidari anser att det inträffade är mycket beklagligt. Obducat skriver i ett pressmeddelande att tekniske chefen Babak Heidari genom sin verksamhet och sin forskning kring nanoimprintlitografi tveklöst bevisat att han är en av världens främsta innovativa forskare inom området.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-1