Annons
Annons
Annons
Annons
Lars Wallin Krönikor | 11 mars 2008

Dags att lägga in Turbo växeln!

Att elektronikföretag i Sverige under lång tid varit och fortfarande är teknikorienterade är ingen hemlighet och den allt ökande strömmen av sofistikerade elektronikprodukter verkar inte ha någon ände.

Men hur är det med effektiviteten hos EMS (Electronic Manufacturing Suppliers) och OEM (Original Equipment Manufactures) företagens kretskortsavdelningar det är en fråga som kan besvaras med svaret ”kan bli bättre” för att uttrycka sig på ett för undertecknad mycket diplomatiskt sätt. Har det hänt något revolutionerande som verkligen effektiviserat montering, lödning och testning i tillverkning av kretskort sedan införandet av ytmonteringen för snart 30 år sedan? Om man skall tro ledande företagsledare samt experter inom produktionsteknikområdet så har utvecklingen i det närmaste stått stilla och detsamma tycks gälla för Sveriges ytmonteringslinor ”De står för det mesta stilla” när man som titt som tätt besöker olika legotillverkare och företag med egen produktion. Mattias Andersson, MTEK, en av Sveriges ledande effektiviseringsexpert hävdar att den genomsnittliga verkningsgraden (utnyttjandegraden) i Sveriges alla ytmonteringslinor ligger så lågt som på 33 %. Det innebär att linan producerar i 1/3 av tiden för att sedan stå still i 2/3 av den tillgängliga arbetstiden. Utslaget på ett 8 timmars skift blir det 2,5 timmar och tas dessutom faktorer som flextid, sjukdom, VAB och övrig spilltid med i beräkningen så är siffran 2,5 timmar antagligen betydligt lägre. Sannolikheten för att en besökare skall få se en ytmonteringslina i drift är ungefär lika stor som för en fågelskådare att få se havsörn under en dags intensivt kikande på Landsort. I tillägg till ytmonteringslinornas usla verkningsgrad så är dessutom risken stor att en avsevärd av de producerade kretskorten är behäftade med lödfel enligt den internationella acceptans standarden IPC-A-610D. Det innebär omfattande reparations och omarbetesinsatser enligt den nya IPC standarden IPC-7711/21B vilket medför kostnader som knappast är med i tillverkningskalkylen och definitivt sänker konkurrenskraften mot kretskort tillverkade i så kallade lågprisländer. Med detta som bakgrund och sin starka drivkraft att stärka svensk elektronikindustris konkurrenskraft har Pelle Eriksson på Multi-Teknik AB som fortsättning på de populära teknikseminarierna nu organiserat en2 dagars konferens där elektronikproduktionens ekonomiska konsekvenser och möjligheter står i centrum. Första seminariet gick av stapels den 26-27 februari i Skellefteå där undertecknad, Mattias Andersson, Jan Kilén och Mats Holsten höll de församlade deltagarna i ett stabilt pedagogiskt grepp och visade hur antalet reparationer kan halveras samt att utnyttjandegraden hos ytmonteringslinor kan höjas till minst 67 %, dvs. en fördubbling och innebär att en besökare hos dessa fabriker med stor sannolikhet kommer att få se linan i drift och lika stor som för en fågelskådare på Landsort att få se en fiskmås under en dags intensivt fågelskådande. Lars Wallin
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-2