Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 14 mars 2008

Aspocomps försäljning ner 13% under 2007

Aspocomp redovisar en försäljningsminskning från 48,6 miljoner euro till 42,4 miljoner euro för helåret 2007. Försäljningsminskningen beror enligt rapporten främst på lägre försäljning i bolaget Aspocomp Thailand.

Aspocomps rörelseresultat försämrades från -6,7 miljoner till -15,8 miljoner euro. Större delen av det försämrade rörelseresultatet beror enligt Aspocomp på den post om 10,1 miljoner euro som handlade om ersättning till tidigare anställda i Aspocomp S.A.S. Kassaflödet från verksamheten förbättrades från 1.9 miljoner euro till 26,1 miljoner euro. I juni beslutade Aspocomp att man skulle stänga den olönsamma fabriken i finska Salo. Detta skulle ge årliga besparingar på över 10 miljoner euro. Avskrivningar och andra kostnader i och med detta uppgick till 20 miljoner euro av vilka 11 miljoner euro rörde sig om avskrivningar för fastigheten i Salo. Den 8 november skrev Aspocomp under ett avtal som innebar en omfattande flytt av tillgångar, värda ca 77 miljoner euro, till ett nytt bolag. Aktier från ägandet av dotterbolag i Kina och i Indien samt utvalda delar från Salofabriken sattes in i bolaget Aspocomp Asia Limited. 80 procent av aktierna i detta holdingbolag såldes till Meadville Holdings Limited för 61 miljoner euro. 40 miljoner av dessa pengar använde Aspocomp för att betala tillbaka lån och 8 miljoner användes för att betala tillbaka för fastigheter i Kina. Aspocomp äger idag endast 20 % av aktierna i detta bolag som eventuellt kommer att listas på börsen. Meadville köpte även 10 % av aktierna i Aspocomps finska bolag Aspocomp Oulu för 1,8 miljoner euro. Meadville förvärvade även utrustning från Aspocomps Salofabrik värd totalt 1,6 miljoner euro. Aspocomp tillverkar i Oulu främst HDI-kort och multilayer med upp till 28 lager i olika avancerade material. I Thailand tillverkar Aspocomp dubbelsidiga och flerlagriga kort, främst fyrlagers- och sexlagerskort, dock max 12-lagerskort. Fabriken i Thailand tillverkar dessutom flex-rigid. Den thailändska fabriken tillverkar åt både fordonsindustrin, telekomindustrin och för industriella applikationer. Aspocomps försäljning till de olika regionerna ser ut så här(fjärde kvartalet): - Europa, 75 procent (69%) - Asien, 7 procent (18%) - Amerika, 18 procent (13%) Aspocomps försäljning till olika segment ser ut så här(fjärde kvartalet): - Telekom 65 procent (76%) - Fordonsindustrin, industriella applikationer och konsumentelektronik, 35 procent (24%) Försäljningen per fabrik ser ut så här(fjärde kvartalet): - Aspocomp Oulu, 53 procent (50%) - Aspocomp Thailand, 47 procent (50%) Aspocomps försäljning till de olika regionerna ser ut så här(hela 2007): - Europa, 79 procent (68%) - Asien, 12 procent (15%) - Amerika, 9 procent (17%) Aspocomps försäljning till olika segment ser ut så här(hela 2007): - Telekom 51 procent (43%) - Fordonsindustrin, industriella applikationer och konsumentelektronik, 49 procent (57%) Aspocomp Oulus fem största kunder stod för 69 procent av dess omsättning under 2007. Dessa är Elcoteq, Incap, Nokia Siemens Networks, Scanfil och Wabco. De fem största kunderna till Aspocomp Thailand stod för 87% av intäkterna. Dessa är Continental Automotive Systems, Honeywell, Leopold Kostal, Nokia Siemens Networks och Wabco. Aspocomp har under året skurit ner på personalen väsentligt i koncernen. Idag ser personalfördelningen ut så här: Region, 2007,förändring i %, 2006 Europa, 457,-35.0,704 Thailand, 988, -24.0, 1,317 Totalt, 1,445, -28.0, 2,021
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-1