Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Komponenter | 19 mars 2008

Adcontact & Industriprodukter i Nutekprojekt

Adcontact har av Nutek blivit utvalt i ett utvecklingsprojekt tillsammans med den norska kablagetillverkaren Industriprodukter AS. Projektet gäller utveckling av ett analysverktyg för optimering av kablageproduktion.

Adcontact har blivit utvalt av Nutek i ett projekt som ska främja handeln mellan Sverige och Norge. Utvecklingsprojektet omfattar ett analysverktyg i form av en mjukvara med ett grafiskt gränssnitt som innehåller diagram och produktionsdata med integrerad kommunikation för överföring av produktionsdata från produktionsutrustning för kablagetillverkning. Mottagare av projektet är norska kablagetillverkaren Industriprodukter. De flesta medelstora kablagetillverkarna i Norden har till idag gjort investeringar och har därmed en relativt modern maskinpark, som används i huvudsakligt syfte att erbjuda marknaden kortare men mer avancerade och kvalitetsintensiva serier. Trenden är dock fortfarande en produktionsflytt ifrån Norden till närliggande lågkostnadsländer avseende volymserier. Enligt Adcontact så utnyttjas inte kapaciteten optimalt i nyinvesterade produktionsutrustningar, då brister i processer förekommer inom såväl bredningen som uppföljningen av de jobb som körs. ”Vi har en bestämd uppfattning om att dessa nyinvesteringar skulle kunna utnyttjas mer effektivt med hjälp av ett antal systemverktyg, som idag inte finns att tillgå från tillverkarna av produktionsutrustningar”, berättar Stefan Kolic, marknadschef på Adcontact. ”Vårt projekt syftar därför till att utveckla och därmed kunna erbjuda marknaden för kablagetillverkning just sådana systemverktyg. Ett totalintegrerat system bestående av fristående moduler att användas inom respektive del av en tillverkningsprocess”, säger Stefan. Om ett företag exempelvis investerar i produktionsutrustning och sprider ut denna på olika platser i världen så kan detta verktyg användas till att samla nyckeltal och annan produktionsdata i ett grafiskt gränssnitt som presenteras i ett intranät. På så sätt kan företagen optimera sin produktion till att bli mer effektiv samt skapa sig en bättre uppfattning över hur ett jobb ligger till i relation med den planering och förkalkylering som gjorts. Utöver rena kommersiella nyckeltal så kan även till exempel underhållsplanering av sin maskinpark planeras, skötas och följas upp på ett helt annat sätt än idag. Industriprodukter är enligt Stefan också mycket engagerade i projektet. ”Detta verktyg är unikt för kablageindustrin och när vårt pilotfall med Industriprodukter är genomfört kommer vi att kommersiellisera denna produkt på flera håll i branschen”, avslutar Stefan. Totalt sökte 80 svenska företag finansieringen från Nutek varav 10 blev godkända. Adcontact erhöll en summa på en miljon kronor som kommer att användas till utveckling samt kommersialisering av verktyget.
Annons
Annons
2021-10-14 17:14 V18.25.1-2