Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 19 mars 2008

Tilgin fyller på kassan

Tilgin behöver fylla på kassan för att överleva.

Stämmans beslut, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av § 4 i bolagsordningen till följande lydelse, innebär en höjning av bolagets aktiekapitalgränser och gränserna för antalet aktier som kan utges. ”Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 30 000 000 (trettiomiljoner) kronor och högst 120 000 000 (etthundratjugomiljoner) kronor. Antalet aktier skall vara lägst 30 000 000 och högst 120 000 000”, skriver Tilgin i sitt pressmeddelande. Tilgin vill nu ta in pengar i en riktad nyemission till befintliga aktieägare för att stärka likviditeten i bolaget. Om emissionen av aktier fulltecknas kommer den att tillföra bolaget ett totalt belopp om cirka 72 mkr (före emissionsrelaterade kostnader), motsvarande en ökning av aktiekapitalet i bolaget med 22.274.600 kr till 44.549.200 kr. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas kommer bolaget att tillföras ytterligare cirka 67 mkr. Om samtliga aktier tecknas och samtliga teckningsoptioner utnyttjas blir utspädningen 62,5 %.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-1