Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 20 mars 2008

Brittiska marknaden<br>nästa för Hanzas Elektronika

Hanzas Elektronika har siktat in sig på den nordeuropeiska marknaden och nästa steg väntas bli den brittiska marknaden.

Hanzas Elektronika arbetar nu på att få samtliga producerande enheter i koncernen att samarbeta och samverka på ett så smidigt sätt som möjligt. Det skall vara enkelt att flytta jobb mellan de olika fabrikerna och det skall även upprättas ett lagerhanteringssystem vilket gör att hela koncernen har koll på lagerstatus av komponenter på de olika fabrikerna. Samtliga fabriker skall ha samma utrustning för att kunna fungera så smidigt som möjligt vid överflyttning av jobb mellan fabrikerna. Spårbarhetsmjukvaror och uppgraderade och likadana produktionslinor samt gemensamma affärssystem för hela Hanzas Elektronika ligger nu i fokus för Hanzas Elektronikas VD Ilmars Osmanis. ”Vi fortsätter vår strategi och just nu är fokus mycket inriktat på kompatibilitet, skicklighet, och skalbarhet för olika volymer”, berättar Ilmars Osmanis för evertiq. Det går bra för Hanzas Elektronika som under det senaste året anställt ytterligare 12 i sin enhet i Ventspils där de nu är 37 anställda. Förutom fler operatörer har Hanzas Elektronika även anställt en affärsutvecklare(Business Development Director), Kaspars Ginter så att Grundaren, ägaren och VD:n Ilmars Osmanis skall få mer tid till strategiska frågor. Det är också därför en ny fabrikschef är på väg in i bolaget. Vem det är som är på väg in som ansvarig för alla Hanzas fabriker är ännu inte officiellt och exakt anställningsdatum är inte heller bestämt. Ventspils ligger nu i expansionsplaner och 2009 när fabriken byggts ut skall Ventspilsfabriken vara dubbelt så stor och ha dubbelt så stor kapacitet. Omsättningen för Hanzas Elektronika ökade väsentligt då man förvärvade Elektromekan. Från en omsättning på 7 miljoner euro och en vinst på 900 000 euro under 2006 växte Hanzas Elektronika till 35 miljoner euro i omsättning med en vinst på 500 000 euro under 2007. 27,1 miljoner euro bidrog Elektromekan med samt ett netto på 200 000 euro. Elektromekan i Årjäng håller just nu att anpassas till övriga Hanzas Elektronika-koncernen i form av informationshantering, affärssystem, produktionsutrustning och framförallt att ensa de olika fabrikernas arbetssätt. ”Vi håller just nu på att titta över maskinparken på Elektromekan så att den skall bli densamma som de vi har i Ogre och i Ventspils. Det är jätteviktigt att jobben skall kunna flyttas obehindrat mellan de olika fabrikerna för att vi skall kunna vara snabba och flexibla med vår kapacitet vilket också gör att våra kunder snabbt skall kunna få en prototyp om de behöver det. Time to market är idag ett mycket viktigt begrepp. Detta är speciellt viktigt för oss Hanzas Elektronika beroende på den typ av produkter vi har”, berättar Ilmars Osmanis för evertiq. ”Där har man inte tid att hålla på att förbättra och förbättra produkten i evighet utan där är det viktigt att vi får ut produkten på marknaden så de har något att sälja. Detta innebär att det inte heller blir några småserier när de skall ha fram pilotbatcher. De batcherna kan vara ca 2000 enheter jämfört med normala kanske 200 enheter", berättar Ilmars Osmanis för evertiq. När Hanzas Elektronika förvärvade Elektromekan så ansåg man att det var viktigt att behålla produktionen lokalt. Hanzas Elektronika kommer även att hålla fast vi denna strategi när företaget efter det här året skall börja titta på expansion på nya marknader. Som Elektromekan har gjort i Årjäng, dvs satsat på automatiserad produktion av längre serier, detta skall Hanzas Elektronika även utnyttja i sina övriga fabriker. ”Jag tycker att det är konstigt att inte fler har upptäckt fördelarna med robotiserad tillverkning. Vi skall titta mer på robotiserad tillverkning. Med mer automation även i de mindre serierna kan vi få ner kostnaderna och dessutom effektivisera produktionen med minimering av felorsaker. Det är dock viktigt att vi behåller 10 procent av arbetet i personalen för att smidigt och enkelt kunna ställa om produktionen, ladda och sköta och underhålla maskinerna. En människa är mycket mer flexibel än en robot”, säger Ilmars Osmanis till evertiq. De brittiska öarna ligger i fokus för nästa expansion och även där är det tänkt att etablera något för den lokala marknaden. ”Det är viktigt att behålla produktionen på orten för där finns både lokal kompetens, lokala kunder och kännedom om produkterna”, säger Ilmars Osmanis till evertiq. Ingenting angående planerna i Storbritannien är ännu bestämt men när denna process med att bygga en plattform för vidare expansion är klar så skall Hanzas Elektronika enligt Ilmars Osmanis titta på den brittiska marknaden.
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-1