Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 08 augusti 2001

NOTE ökade resultatet med 128%

I dag presenterade NOTE sitt halvÄrsresultat. Resultatet ökade med 128% till 9 MSEK och nettoomsÀttning ökade med 70% till 252,6 MSEK.
NorrtÀljefabriken bidrog med 209 MSEK (148,2) och Torsbyfabriken med 43 MSEK (0). Torsbyfabriken Àgdes första halvÄret Är 2000 av Trienta Elektronik AB och omsatte 24 MSEK. Resultatet efter finansnetto för koncernen ökade till 9 MSEK (3,9). I resultatet ingÄr goodwillavskrivningar med 0,7 MSEK (0). NOTE Norrtelje stod för huvuddelen av resultatet. Medelantal ÄrsanstÀllda i koncernen den 30 juni 2001 var 331 personer. Detta skriver NOTE i sin delÄrsrapport. "PÄ grund av den vikande konjunkturen inom telekomomrÄdet rÄder en allmÀn osÀkerhet inom elektronikindustrin. Trots detta har NOTE's orderingÄng förblivit stark. Min tidigare bedömning av helÄrsresultatet stÄr sÄledes fast och innebÀr en omsÀttning pÄ drygt 500 MSEK (350) och en vÀsentligt ökad vinst.", skriver NOTE's koncernchef Sten Dybeck i delÄrsrapporten. Under det andra kvartalet investerades 4,9 MSEK i ytmonteringsutrustning samt en automatisk optiskt inspektionsutrustning (AOI). Huvuddelen av investeringen Àr leasingfinansierad. NorrtÀljefabriken ökar dÀrmed sin faktiska kapacitet ("through-put") med 50 %. Torsbyfabrikens del av investeringen bestÄr av en avancerad 3-dimensionell screentryckare för att möta fortsatt efterfrÄgan pÄ avancerad komponentplacering. Fortsatta investeringar i ytmonteringsutrustning kommer att ske under andra halvÄret 2001.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-02-15 09:57 V12.1.1-2