Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 08 augusti 2001

NOTE ökade resultatet med 128%

I dag presenterade NOTE sitt halvårsresultat. Resultatet ökade med 128% till 9 MSEK och nettoomsättning ökade med 70% till 252,6 MSEK.

Norrtäljefabriken bidrog med 209 MSEK (148,2) och Torsbyfabriken med 43 MSEK (0). Torsbyfabriken ägdes första halvåret år 2000 av Trienta Elektronik AB och omsatte 24 MSEK. Resultatet efter finansnetto för koncernen ökade till 9 MSEK (3,9). I resultatet ingår goodwillavskrivningar med 0,7 MSEK (0). NOTE Norrtelje stod för huvuddelen av resultatet. Medelantal årsanställda i koncernen den 30 juni 2001 var 331 personer. Detta skriver NOTE i sin delårsrapport. "På grund av den vikande konjunkturen inom telekomområdet råder en allmän osäkerhet inom elektronikindustrin. Trots detta har NOTE's orderingång förblivit stark. Min tidigare bedömning av helårsresultatet står således fast och innebär en omsättning på drygt 500 MSEK (350) och en väsentligt ökad vinst.", skriver NOTE's koncernchef Sten Dybeck i delårsrapporten. Under det andra kvartalet investerades 4,9 MSEK i ytmonteringsutrustning samt en automatisk optiskt inspektionsutrustning (AOI). Huvuddelen av investeringen är leasingfinansierad. Norrtäljefabriken ökar därmed sin faktiska kapacitet ("through-put") med 50 %. Torsbyfabrikens del av investeringen består av en avancerad 3-dimensionell screentryckare för att möta fortsatt efterfrågan på avancerad komponentplacering. Fortsatta investeringar i ytmonteringsutrustning kommer att ske under andra halvåret 2001.
Annons
Annons
2020-08-04 13:53 V18.8.1-1