Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 28 mars 2008

Ericsson arbetar med Axxos stopptidsuppföljning

En rad representanter från industrin samlades hos Ericsson i Borås i oktober för att diskutera grundläggande för effektivitetsåtgärder i produktionen. OEE-tal och stopptidsuppföljning blir alltmer vanligt på dagordningen hos de tillverkande företagen.

Axxos är ett företag som riktat in sig på stopptidsuppföljning, dvs beräkning av maskiners stillastående för att samla in information till effektivitetsförbättrande processer. Ericsson i Borås samlade en rad representanter från branschen till ett seminarium där diskussionerna flödade fritt gällande effektivitetsförbättringar i de olika företagens produktionsanläggningar. Ett 40-tal personer deltog på användarträffen hos Ericsson i Borås. Bland deltagarna fanns flera långväga deltagare. Bland deltagarna fanns bland annat användare från Electrolux, Outokumpu, ITT Flygt, Ericsson, Borealis, Swepart Transmission och Elektromekan. Under dagen lades stort fokus på förbättringsarbete vilket ledde till flera intressanta diskussioner mellan Axxos användare. "Hur man får operatörer mer delaktiga i förbättringsarbetet" var en fråga som kom upp till diskussion och resulterade i flera intressanta förslag. Att operatörer får tid och resurser till sitt förbättringsarbete var en viktig del, att visualisera nyckeltal ifrån produktionen på ett bra sätt för att få operatörerna att bli intresserade var ett annat förslag och utbildning kring förbättringsarbete tyckte flera var viktigt. En operatör måste förstå nyttan av ett strukturerat förbättringsarbete och förslagen ovan bidrar till att öka den förståelsen. Andra diskussionsområden var hur organisation och kultur påverkar förbättringsarbete. Hur viktigt det är att ledningen på ett företag förstår vikten av förbättringsarbete, för om inte ledningen förstår vikten av det och vad det innebär, blir det väldigt svårt för produktionstekniker, operatörer och andra att driva ett bra och konstruktivt förbättringsarbete. Ericsson i Borås tillverkar kretskort för elektroniska komponenter och produkter. De har i omgångar byggt ut Axxos Stopptidsystem och det är idag uppkopplat mot drygt 60 maskiner. Maskinerna står i linjer med ytterst små buffertar och Axxos är uppkopplat mot varje enskild maskin i linjerna. Stopporsaker mäts till viss del automatiskt ifrån PLC-systemen via IPC 2541, resterande stopp orsakskodas manuellt av operatörerna utmed linjerna. Systemet genererar taktinformation till grafiska anläggningsbilder, där det går att se takten per timme, innevarande skift, föregående skift och senaste veckans takt. Det vill säga antalet producerade artiklar följs upp och jämförs med olika tidsenheter. Systemets grafiska anläggningsbild visar dessutom maskinernas aktuella status, och om de står stilla hur länge de stått stilla och varför.
Annons
2021-07-15 08:57 V18.20.2-1