Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 31 mars 2008

24,6 miljoner till Robotdalen

Med strukturfondsmedel från EU kan Robotdalen växla upp och lägga ännu mer kraft på utveckling av nya robotik-lösningar för industri, logistik och hälsosektorn.

Målet är fler innovationer, ökad tillväxt och stärkt konkurrenskraft. Stort stöd från såväl näringsliv, akademi och offentliga aktörer borgar för fortsatta framgångar! "Vi arbetar intensivt med tillverkningsindustrins behov av automatisering, liksom framtidens robotiklösningar för industri, logistik och hälsosektorn, säger Ove Albertsson, tf processledare i Robotdalen. Efter nästan fyra års verksamhet är det dags att växla upp och gå in i nästa fas för att ytterligare bidra till fler innovationer, ökad tillväxt och stärkt konkurrenskraft i regionen". Nu kan vi satsa ännu mer på små och medelstora tillverkande företag, bland annat genom att bygga upp ett robotiklabb i Västerås där företag och forskare tillsammans kan testa och utveckla nya tekniska lösningar. Satsningar på automatiserade transport- och logistiklösningar kommer att ge företag kostnadseffektivare materialhantering, bättre arbetsmiljö och säkrare leveranser. Inom det nya konceptet lean robotik ska industrirobotens roll i modern produktion undersökas för utveckling av effektivare produktion. Robotdalen har beviljats 24,6 miljoner kronor för perioden 2008-2010 från det regionala strukturfonds-programmet Mål 2 Östra Mellansverige. Där ingår Örebro län, Västmanlands län, Södermanlands län, Uppsala län och Östergötlands län. I programmet fördelas medel från Europeiska regionala utvecklings-fonden till de tre insatsområdena innovativa miljöer, entreprenörskap och tillgänglighet.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-01-20 00:12 V15.3.2-2