Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 02 april 2008

ABB Machines, Västerås rekordinvesterar

ABB Machines har invigt ett nytt provrum för enhetens motorer och generatorer – den enskilt största investeringen i ABB Machines historia.

ABB sänder ut positiva signaler, både vad beträffar fjolårets verksamhet globalt sett och dess framtidsprognoser. Machines, en affärsenhet inom division Automation Products, är en enhet med rejäl medvind. De drygt 400 anställda kan stolt blicka tillbaka på en femdubblad produktion de senaste tio åren – orderingången ökade med 30 procent förra året. Fabriken på Finnslätten i Västerås går för högtryck och där tas i dagarna ett nytt provrum för motorer och generatorer i drift, Machines största enskilda investeringen någonsin. – Vi är världsledande inom stora växelströmsmotorer och generatorer. Provrummet är ett resultat av den stora volymökning vi haft fram till idag och som vi kommer att ha de närmaste åren. Tillväxten är en kombination av stor efterfrågan och vårt framgångsrika arbete med utveckling, tillverkning och försäljning. Det är givetvis glädjande att kunderna väljer våra produkter säger Robert Larsson, chef på ABB Machines. Machines erbjuder energieffektiva motorer och generatorer. Mer specifikt så utvecklar, tillverkar och säljer ABB Machines synkrona växelströmsmaskiner och induktionsmotorer i effektområdet från ca 1 MW och uppåt, för motordrifter och generatorapplikationer. Dessutom tillverkar enheten motorer för tåg och likströmsmotorer för den globala marknaden. Efterfrågan på Machines stora motorer för drivning av kompressorer, pumpar och fläktar inom olje-, gas-, process- och kraftindustrin har ökat kraftigt. Tillväxten skapas även av ett stort behov av stora generatorer för ång- och gasturbinanläggningar på världsmarknaden. Parallellt med produktionsökningen har ABB Machines lyckats slutföra ett antal interna projekt som stärker konkurrenskraften ytterligare. Ett nyutvecklat planeringssystem och ett mer effektivt verktyg för leverantörsorder är några exempel på satsningar som ska trygga fortsatt hög orderingång över hela världen. – Våra framgångar på den globala marknaden gynnar även våra leverantörer av vilka flera är i vårt närområde. Vår marknad förutspås fortsatt stark och vi rekryterar nya medarbetare, för närvarande söker vi till exempel projektledare och konstruktörer. Samtidigt fortsätter vi vårt arbete med ständiga förbättringar och vi utvecklar nya produkter för framtiden, så vi har all anledning att se fram emot de kommande åren, berättar Thomas Ek och Henrik Nilsson affärsrörschefer på ABB Machines. Bildtext; Magnus Johansson, projektledare, här vid det nya provrummet ABB Machines.
Annons
Annons
2020-10-20 19:22 V18.11.10-2