Annons
Annons
Annons
Annons
Material | 04 april 2008

Order från Singapore till Obducat

Obducat AB har mottagit en order från DSI (Data Storage Institute) i Singapore.

DSI, ett forsknings och utvecklingscenter fokuserat på informations- och datalagringsindustrin, har lagt en order på ett Eitre 6 HDD NanoImprint Litografisystem. Obducats Eitre 6 HDD system är ett kundanpassat NIL system för forskning och utveckling av de kommande generationerna av minnesmedia relaterad till hårddiskar. Ordervärdet uppgår till fyra miljoner kronor. Idag produceras en väsentlig andel av världens hårddisksubstrat i Singapore av bolag som Hitachi Global Storage, Seagate, Hoya, Fujitsu samt Showa Denko. 2011 förväntas denna andel ha ökat till 50% av världsmarknaden. DSI har skaffat sig ett starkt anseende inom industrin och byggt ett starkt nätverk av partnerskap med de stora hårddisk- och datalagringsbolagen i Singapore så väl som globalt. Avtalet mellan Obducat och DSI ger Obducat möjlighet att använda systemet hos DSI, både för referens- såväl som för demonstrationsändamål. “Detta är ett viktigt steg för Obducat. Vårt långsiktiga arbete inom hårddiskområdet har gett oss ett försprång både med avseende på prestanda och förmåga att skala upp volymer, vilket är nyckelfrågor för att klara industriell produktion av strukturerad minnesmedia. Att DSI, ett av de absolut främsta forsknings- och utvecklingsinstituten inom hårddiskindustrin, har valt Obducats NIL teknologi stärker ytterligare vår position. Vi ser också denna order som starten på ett längre och djupare samarbete med DSI.”, säger Patrik Lundström, VD för Obducat AB.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-2