Annons
Annons
Annons
Annons
Komponenter | 09 april 2008

Obducat levererar till LED tillverkare

Obducat, leverantör av litografilösningar baserade på NanoImprintLitografi och Elektronstrålelitografi, har mottagit två order på NIL-system från Canon Marketing Japan (CMJ).

Den ena avser ett halvautomatiskt Sindre produktionssystem som ska användas för produktion av LED-komponenter och den andra avser ett utvecklingssystem inom display-området. Systemen avses att levereras under andra till tredje kvartalet i år. Det totala ordervärdet på systemen till slutkund uppgår till c:a 10 miljoner kronor. Slutkunderna är båda stora internationella koncerner med huvudkontor i Japan – av konkurrensskäl kan dessa inte namnges. I Sindre-affären finns även överenskomna priser för förbrukningsmaterial. Försäljning av dessa material beräknas generera en ytterligare omsättning hos slutkund på mer än 10 miljoner kronor över en 3-5 års period. Utvecklingsarbetet på systemet för display förväntas leda till produkter för marknadstester redan i år och massproduktion under 2009.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-2