Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 15 april 2008

Nolato växer inom medical

För ett år sedan kom Nolato Telecoms största kund, Benq Mobile på obestånd. Detta halverade Nolato Telecoms omsättning. Nu satsar bolaget hårdare på Medicinområdet.

Nolatos engångskostnad för konkursen av Benq blev cirka 125 miljoner kronor. Från att ha varit koncernens i särklass största verksamhetsområde, sett till omsättning, är Telecom i dag mindre dominerande. Affärsenheten arbetar med ett fåtal större kunder, bland annat Sony Ericsson, Nokia och kanadensiska Rim. Hans Porat, VD för Nolatokoncernen försöker att nå en bättre balans mellan affärsområdena Telcom, Industrial och Medical. Medical pekas ut som Nolatos viktigaste affärsområde framöver. Området har haft en kraftig tillväxt på senare tid. Bland annat förvärvades plastföretaget Cerbo Group nyligen och Nolato räknar med nya företagsköp, främst inom Medical men också inom Industrial. Inom Telecom vill Nolato i första hand bredda kundbasen. Detta meddelar HD.
Annons
Annons
2021-05-12 10:24 V18.17.4-2