Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 16 april 2008

Tillväxt men lägre marginal för Axis

Axis omsättning ökade från 338 miljoner kronor 2006 till 438 miljoner kronor 2007. Men rörelsevinsten ökade endast marginellt.

Axis redovisade en rörelsevinstökning från 67 miljoner kronor 2006 till 69 miljoner kronor 2007 på en väsentligt starkare omsättningsökning under samma period från 338 miljoner kronor till 438 miljoner kronor. Resultatet före skatt uppgick under perioden till 68 Mkr (66). Resultatet efter skatt uppgick under perioden till 49 Mkr (49). “Den totala försäljningen ökade till 438 Mkr jämfört med 338 Mkr under samma period 2007. Tillväxten för hela koncernen uppgick under första kvartalet till 29 procent och videotillväxten till 32 procent. I lokala valutor uppgick videotillväxten till 37 procent. Alla regioner visar fortsatt tillväxt inom produktområde Video. Mot slutet av perioden kunde vi dock konstatera att vissa projekt har senarelagts. Vidare har valutaeffekterna påverkat försäljningen negativt, speciellt inom Region Americas. Annonseringen av Axis nya produktgeneration, baserad på det egenutvecklade ARTPEC-3 chipet, visar på företagets styrka och fortsatta ambitioner att erbjuda marknadens bredaste portfölj. Under perioden har expansion fortsätter med bl a personalrekryteringar, produktutveckling, marknadsföringsaktiviteter samt fortsatt utbyggnad av partnerprogrammet som nu består av över 17 000 partners”, kommenterar Axis VD Ray Mauritsson.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-01-23 16:22 V15.4.2-2