Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Komponenter | 16 april 2008

Free2move levererar till Heathrow

Som ett led i satsningen på audiokommunikationsprodukter har Free2move tillsammans med partners utvecklat ett nytt koncept för kommunikation runt flygplan på flygplatser.

När flygplansservice genomförs före start och vid landning är säkerhet och tid kritiska parametrar. För att detta arbete skall flyta optimalt krävs god kommunikation mellan teamets medlemmar och piloten. Med kommunikationssystemet kan serviceteamets medlemmar kommunicera trådlöst i den besvärliga miljön som råder. De produkter som nu lanseras är en hörselkåpa och en enhet som ansluts till flygplanet. Båda enheterna använder Free2moves Bluetooth teknologi för långa räckvidder. Enheten som ansluts till flygplanet är kopplad till flygplanets interna kommunikationssystem. Detta medger att, i första hand piloten, men även annan personal ombord kan kommunicera med markpersonalen. Både hörselkåporna och flygplansenheten kan anslutas till en så kallad accesspunkt för vidare kommunikation med andra system på flygplatsen. De tester som nu genomförts av det företag som ansvarar för flygplansunderhållet visar att systemet svarar upp till de högt ställda kraven i denna applikation. Utvärdering har genomförts på Heathrow och Gatwick i Storbritannien, och på Gardemoens flygplats i Norge. Tester pågår även på Kastrups flygplats i Danmark. Den framgångsrika utvärderingen innebär startskottet för Free2moves leveranser av produkterna och inom kort kommer en första delleverans att ske till bolagets partner A-Kabel AS i Norge. Den initiala leveransen har ett värde av cirka: 500 Tkr.
2021-07-15 08:57 V18.20.2-1