Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 17 april 2008

Så klarar Sverige utflyttningen av tillverkningsindustrin

Globaliseringen och Sveriges övergång från att vara ett traditionellt industrisamhälle till att bli ett tjänstesamhälle är en stor utmaning för den svenska ekonomin. En rapport från Globaliseringsrådet tar upp just detta ämne och pekar på ett antal förutsättningar som skall till för att Sverige skall lyckas.

I en rapport till Globaliseringsrådet hävdar professor Rikard Forslid att den ekonomiska tillväxten kommer att vara beroende av att Sverige har attraktiva industriella kluster som drar till sig högt kompetenta individer och högteknologiska företag. Detta resulterar i ett flertal förslag till förändringar i den ekonomiska politiken. Rikard Forslid hävdar i rapporten "Du sköna nya globaliserade värld? Starka klusters och svaga regioners betydelse för ekonomisk tillväxt" att omställningen har en enorm potential att skapa ökat ekonomiskt välstånd och att den är förenlig med internationell konkurrenskraft om: • våra storstadsområden, de regionala tjänsteklustren, upplevs som attraktiva av såväl svenska som utländska individer med hög kompetens. • regionalstödet utformas så att det främjar regional utveckling. Att minska storstädernas tillväxt är direkt olämpligt. Stödet bör inriktas på regionala centra eller områden med naturliga utvecklingsmöjligheter. • utlokaliseringen av statliga verk och universitet från storstadsområden upphör. Dessa bör ligga där interaktion och kunskapsöverföring till näringsliv och industri är så stor som möjligt, dvs. i storstadsregionerna. • resurserna koncentreras så att vi får åtminstone några stora universitet eller forskningsinstitutioner på internationell toppnivå. Författare är Rikard Forslid, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet.
Annons
Annons
2021-04-15 09:56 V18.15.43-1