Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 18 april 2008

NOTE försämrar resultatet

Försäljningen uppgick till 427,3 (425,0) MSEK under januari till mars. Rörelseresultatet uppgick till 13,8 (24,8) MSEK. Resultatet har belastats av kostnader om drygt 10 MSEK för den pågående omstruktureringen.

Rörelsemarginalen uppgick till 3,2% (5,8%). Resultat efter finansnetto uppgick till 11,5 (23,0) MSEK. Resultat efter skatt uppgick till 7,5 (16,0) MSEK, vilket motsvarar 0,78 (1,66) SEK/aktie. Kassaflödet uppgick till 24,0 (45,6) MSEK. Under kvartalet har NOTE hunnit med att dels förvärva ett antal enheter och dels genomfört strategiska förändringar som inneburit ett ökat fokus på att flytta arbetsintensiv produktion till lågkostnadsländer. Detta har i år reducerar antalet anställda i Sverige med 150 personer eller drygt 20%. Förvärvet i England innebär att man nu etablering ett nytt Nearsourcingcenter för långsiktig försäljningstillväxt på den engelska marknaden. Förvärvet av den svenska mekanikleverantören innebär värdefull mekanikkompetens för koncernen.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-2