Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 18 april 2008

Fortsatt fokus på strukturomvandling hos NOTE

Med ökad press på marginaler har NOTE fortsatt starkt fokus på att bygga det ”nya NOTE” som VD Arne Forslund och den nya styrelsen satt igång processen för.

NOTE kommer fortsättningsvis att fokusera på sin strukturomvandling, där flytt av inköp, logistik och arbetsintensiv tillverkning till lågkostnadsländer ligger i centrum. ”Av de litet större europeiska EMS-bolagen (Electronics Manufacturing Services) är det få, om ens några, som lyckats bibehålla god lönsamhet över en konjunkturcykel. Detta faktum spelade en stor roll när vi med ökad intensitet efter vår nya styrelses tillträde förra våren fortsatte utvecklingen av vår strategi”, skriver Arne Forslund i en kommentar. ”Vi räknar med att de åtgärder vi nu vidtar successivt under året kommer att reducera antalet anställda i Sverige med 150 personer eller drygt 20%. Detta kommer att sänka våra kostnader. Åtgärderna syftar till att vi vid utgången av detta år får en avsevärt bättre kostnadsstruktur jämfört med vid ingången. I takt med att vi nu förverkligar vår strategi blir vi alltmer övertygade om att vi är på rätt väg. Det märker vi inte minst på den positiva respons vi fått från kunder till vårt första Nearsourcingcenter NOTE Oslo. Därtill har reaktionerna från de kunder som infört vår unika komponentdatabas NOTEfied hittills överträffat våra förväntningar”, berättar Arne Forslund. Utöver den satsning på Nearsourcingcenter och komponentdatabasen NOTEfied man hittills genomfört kan vi enligt NOTEs VD Arne Forslund vänta oss ytterligare förvärv av Nearsourcingcenter. ”Med anledning av våra långsiktiga tillväxtambitioner räknar vi under året med att göra ytterligare förvärv av Nearsourcingcenters, vilket kommer att leda till en fortsatt hög investeringstakt”, berättar Arne Forslund.
Annons
Annons
2021-05-12 10:24 V18.17.4-1