Annons
Annons
Elektronikproduktion | 18 april 2008

Vinnovasatsning inom embedded, programvara och hårdvara

Vinnova satsar 100 miljoner kronor på fyra projekt mellan 2008 och 2010. KTH och Chalmers är de högskolor som dragit det längsta strået.

”Projekten som vi nu satsar på spänner över viktiga områden där svensk industri traditionellt har varit stark men där vi i fortsättningen behöver bli ännu starkare för att vara internationellt konkurrenskraftiga”, säger Jonas Wallberg, enhetschef på Vinnova, i ett pressmeddelande. KTH, Chalmers och Uppsala Universitet får störst anslag. På KTH finansieras fyra projekt med drygt 37 miljoner kronor, Chalmers har tre projekt som får sammanlagt 34 miljoner kronor och Uppsala Universitet har ett projekt som får ca 10 miljoner kronor. Acreo i Kista får ca 12 miljoner kronor till ett projekt och ett projekt på Linköpings Universitet får ca 6 miljoner kronor. Finansierade projekt: Nätverksbaserade inbyggda reglersystem, KTH (10 256 000 kr) Utveckling av trådlösa nätverksbaserade reglersystem som kan byggas ut till stora komplexa system. Kontakt: Karl Henrik Johansson, KTH. Kvantkaskadlasrar för telekommunikation, Chalmers (12 465 000 kr) Utveckling av kvantkaskadlasrar för telekommunikation, med fokus stor bandbredd. Kontakt: Thorvald Andersson, Chalmers. Sökning och analys i realtid av stora mängder strömmande mätdata, Uppsala universitet (9 840 000 kr) Utveckling av distribuerad mjukvara för storskalig sökning och analys av strömmande data, med fokus på dataflöden från distribuerade och mobila sensorer. Kontakt: Tore Risch, Uppsala universitet. Avancerade optiska kommunikationsteknologier för access och transport, Chalmers (9 000 000 kr) Utveckling av nyckelteknologier för optisk kommunikation, med fokus på koherent kommunikation. Kontakt: Magnus Karlsson, Chalmers. Ultra Låg-Effect Inbyggda Trådlösa System för Medicinsk Telemetri och Televård, Linköpings universitet (6 000 000 kr) Utveckling av trådlösa implantat för övervakning och diagnos av patienters hälsa, med fokus på låg energiförbrukning. Kontakt: Atila Alvandpour, Linköpings universitet. Högtemperaturelektroniska system helt i kiselkarbid för elektriska fordon, Acreo (12 060 000 kr) Utveckling av elektronikkomponenter baserade på kiselkarbid, med fokus på temperaturtålighet. Kontakt: Mietek Bakowski, Acreo. Funktionshöjande teknik för inbyggda system med tillämpning inom avancerade medicinska processer, KTH (8 730 000) Utveckling av bland annat mulitmediateknik för nya diagnostikmetoder inom vårdsektorn, till exempel baserat på känsel och mönstermatchning. Kontakt: Kristina Groth, KTH. Plattform för MMIC baserade THz system, Chalmers (12 900 000 kr) Utveckling av elektroniska kretsar som kan anpassas till olika tillämpningar, med fokus på frekvenser över 100 GHz. Kontakt: Herbert Zirath, Chalmers. reSENSE - Ultra-reliable high-throughput wireless sensor networks, KTH (7 747 813 kr) Utveckling av trådlösa sensornätverk, med fokus på säkerhet och robusthet. Kontakt: Mikael Johansson, KTH. Elektronisk biomolekylsensor, KTH (10 950 000) Utveckling av sensorsystem för vårdsektorn, baserade på nanostrukturer. Kontakt: Jan Linnros, KTH.
Visa fler nyheter
2020-02-19 16:22 V18.0.1-1