Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 18 april 2008

Ny vice ordförande i NOTE

På NOTEs årsstämma klubbades styrelsebesättningen vilket innebär att en ny vice ordförande nu är vald.

Årsstämman fattade bland annat att i enlighet med styrelsens förslag till aktieägarna dela ut 2,75 SEK per aktie eller totalt 26,5 MSEK för räkenskapsåret 2007. Avstämningsdag fastställdes till onsdagen den 23 april och utdelningen beräknas komma att utsändas måndagen den 28 april 2008. Årsstämman beslutade även att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2007. Enligt valberedningens förslag omväljs Kjell-Åke Andersson, Arne Forslund, Håkan Gellerstedt, Bruce Grant, Göran Jansson, Hans Johansson och Per-Arne Sandström till styrelseledamöter in till tiden för nästa årsstämma. Bruce Grant omvaldes till styrelsens ordförande och Göran Jansson nyvaldes till vice ordförande. I enlighet med valberedningens förslag fastställa arvodet till styrelsen för tiden intill nästa årsstämma till 200 000 kronor till ordföranden, 150 000 till vice ordföranden, 100 000 kronor till ledamot som ej är anställd av bolaget och att till utskottsarbete inom styrelsen avsätta högst 60 000 kronor.
Annons
Annons
2021-05-12 10:24 V18.17.4-2