Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 21 april 2008

Ökad omsättning och förbättrat resultat för AQ

Aros Quality Group redovisar en omsättningsökning från 1 256 MSEK till 1 609 MSEK. Rörelseresultatet förbättrades från 102,6 MSEK till 116,3 MSEK vilket dock innebär en viss marginalförsämring från 8,2 till 7,2%.

Aros Qualitys omsättning ökade till 1608 Msek och resultatet före skatt ökade till 116 Msek. Bolagets bästa resultat någonsin. ”Även om resultatet är bra kan vi inte känna oss nöjda. AQs kunder är företag med variationer i beställningsingång och vi måste ha förmågan att hänga med både i upp och nedgång, något som vi inte riktigt klarade av under sista delen på året. Sammantaget blev 2007 det hittills bästa året i AQ Koncernens historia både när det gäller omsättning och rörelseresultat. Faktureringen ökade med 28 % och rörelseresultatet ökade med 14 %”, kommenterar bolagets VD Per-Olov Andersson. I början på året övertog AQ samtliga aktier i Ovansjö Plast och Verktyg samt ParkoPrint som tillverkar och monterar rörlig mekanik och färdiga produkter. Bolaget invigde sin nya fabrik i Estland med 10.000 m2 yta. Under slutet på året gjordes avtal om förvärv av en kinesisk transformatortillverkare, YADI, vilket AQ förvärvade tillgångarna i under februari 2008. ”AQ tar idag hand om kunder som önskar ett totalt åtagande, från hjälp vid konstruktion, inköp, tillverkning, test, logistik, uppstart, eftermarknad och support, till kunder som önskar enstaka tekniskt krävande komponenter. AQ har byggt upp ett stort tekniskt kunnande när det gäller enskilda komponenter och kompletta system och maskiner. Vi kan hjälpa kunden att sänka sina totala kostnader både när det gäller enskilda komponenter och komplexa system och maskiner. Vår ambition är en fortsatt lönsam tillväxt med utgångspunkt från dagens affärsområden och strategi”, kommenterar Per-Olov Andersson vidare. AQs kundstruktur är bred och spänner över flertalet segment. De enskilt största segmenten är; Kommersiella fordon, Telecom, Livsmedel & Medicin, övrig Industri samt Kompletta System/Automater. De 30 största kunderna står för 90 % av AQ’s omsättning. Bland kunderna finns ABB, Alimak, Bombardier, BANQIT, BT, Cale Access, Dresser Wayne, Ericsson, Flextronics, Scania, SonyEricsson, Stoneridge, Swecoin, MacGregor, Tetra Pak, Thule, Volvo, Ålö och 3 Nine med flera. AQ hade under verksamhetsåret 832 anställda i Sverige, 650 i Bulgarien, 222 i Kina, 100 i Estland samt 3 anställda i ett försäljnings och teknikbolag i Italien. Trots den positiva utvecklingen under 2007 flaggar styrelsen för att 2008 kommer att dämpas en aning. I rapporten spår styrelsen att bolaget kommer att ligga kvar på ungefär samma omsättning i år som ifjol. ” Med den osäkerhet som råder beträffande industrikonjunkturen gör styrelsen idag bedömningen att 2008, med nuvarande verksamhet, kommer att resultera i omsättning och rörelsemarginal på ungefär samma nivå som 2007”, skriver AQ i sin rapport. .
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-2