Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 21 april 2008

Styrkebesked från Beijer Electronics

Beijer Electronics har presenterat sin delårsrapport för perioden januari-mars 2008. Nettoomsättningen steg med 38 procent till 304,4 miljoner kronor jämfört med samma period 2007 (220,3).

Rörelseresultatet ökade till 24,2 mkr (22,9). Finansnettot belastades med räntekostnader från förvärv med -3,8 mkr (0,1). Vinsten efter skatt blev 14,5 mkr (16,7). Vinsten per aktie uppgick till 2,14 kronor (2,55). "Beijer Electronics visade en kraftig tillväxt under det första kvartalet. Men det blev en ryckig period med varierande efterfrågan. Detta tillsammans med händelser av engångskaraktär påverkade koncernens resultat som blev lägre än planerat. Jag har dock goda förhoppningar att Beijer Electronics kan återhämta nedgången under resterande delen av året”, kommenterar Göran Sigfridsson, VD. Det strategiska förvärvet av Westermo vid årsskiftet, och som nu utgör ett nytt och eget affärsområde i koncernen – Industrial Data Communications (IDC), har i allt väsentligt gått enligt plan. Affärsområdet lanserade under kvartalet en ny produktserie i segmentet Industrial Ethernet. Affärsområde Automation har haft en något trögare marknad under kvartalet vilket medförde ett lägre resultat. De tidigare förvärven i Danmark och Finland löper enligt plan och påverkar omsättningen positivt men de har ännu inte nått upp till affärsområdets marginalmål. Affärsområde HMI Products visade en fortsatt hög tillväxt beroende på förvärvet av tyska Lauer under 2007. Integrationen av Lauer följer plan och de fulla effekterna på marginalen kommer successivt att kunna realiseras. Affärsområdets organiska försäljning var dock lägre än förväntat vilket medförde en viss nedgång i resultat och marginal.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-02-19 16:22 V18.0.1-2