Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 23 april 2008

GELAB välkomnar transportstöd

Regeringens utlovade utökning av transportstödet med 50 miljoner kronor till de fyra nordligaste länen välkomnas av näringslivet i länet. Däribland GELAB i Gäddede.

Vid ett möte i Umeå under helgen så meddelade näringsminister Maud Olofsson att regeringens vårproposition föreslår ökat anslag till transportstöd för Jämtlands, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län. Regeringen föreslår att ytterligare 50 miljoner skjuts till dessa län. Anslaget kommer för 2008 att uppgå till närmare 500 miljoner kronor. 2006 gick omkring 58 miljoner kronor till företag i länets kommuner. Mest gick då till företagen i Strömsunds kommun med drygt 18,3 miljoner och minst till företagen i Berg med drygt 1,8 miljoner kronor. Hur stor del av den nu aviserade ökningen som kommer länets företag till del är ännu okänt. Förslaget välkomnas av GELABs VD Lars Olsson men han tycker samtidigt att regeringens förslag är i underkant. - Det här är positivt, men egentligen borde man skjuta till ännu mer pengar till transportstödet om vi får ökade miljöskatter. Då kan det annars bli svårt för våra företag med långa transporter att klara konkurrensen med andra länder, exempelvis Kina, säger Lars Olsson, VD för elektronikföretaget GELAB i Gäddede till ÖP. - Det borde ju rimligen vara så att ju längre bort ett företag ligger, ju högre borde stödet vara, anser GELAB VD Lars Olsson.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-01-23 16:22 V15.4.2-2