Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 23 april 2008

Tre nya i PartnerTechs styrelse

Valberedningen i PartnerTech AB föreslår nyval av Thomas Thuresson, Henrik Lange och Tomas Bergström.

Valberedningen föreslår omval av Patrik Tigerschiöld till styrelseordförande. Valberedningen föreslår att styrelsens arvode fastställs till oförändrade SEK 320 000 till ordföranden och SEK 160 000 till övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget. Thomas Thuresson är född 1957 och utbildad civilekonom. Han är idag ekonomi- och finansdirektör på Alfa Laval AB, en position han innehaft sedan 1995. Dessförinnan har Thomas varit verksam på olika positioner inom Alfa Laval bland annat som koncerncontroller. Thomas är att betrakta som oberoende gentemot bolagets ledning och större aktieägare. Henrik Lange är född 1961 och har en MBA examen från Göteborgs universitet. Han är idag ansvarig för AB SKF:s Industrial division, en position han innehaft sedan 2005. Tidigare har Henrik varit verksam i en rad chefspositioner inom SKF bland annat som VD för dotterbolagen i Österrike och Polen. Han har också under åren 2000-2003 varit VD för Johnson Pump AB. Henrik är att betrakta som oberoende gentemot bolagets ledning och större aktieägare. Tomas Bergström är född 1971 och utbildad civilekonom. Han är sedan våren 2007 VD för Bure-ägda Textilia AB, Sveriges ledande leverantör av textilservicetjänster till offentlig sektor. Tomas har tidigare varit verksam inom analys, strategisk rådgivning och corporate finance och kommer senast från en position som VD för Nordic Airways. Tomas ersätter Dag Tigerschiöld, som avböjt omval.
Visa fler nyheter
2019-12-03 22:29 V14.8.2-1