Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 12 augusti 2001

Beijer Alma sparkar 140 pers

Företaget varnar i sin delårsrapport för fortsatt svag tillväxt.

På grund av den sjunkande efterfrågan tvingas man därför göra sig av med 140 anställda i sina bolag Lesjöfors och Elimag. För att möta den lägre efterfrågan inom telekomsektorn och effektivisera verksamheten, genomförs ett omfattande åtgärdsprogram inom Lesjöfors. Omstruktureringen av verksamheten innebär att totalt över 100 personer beräknas lämna bolaget, vilket motsvarar cirka 15 procent av arbetsstyrkan. På helårsbasis sänks personalkostnaderna med cirka MSEK 30. Elimags verksamhet i Göteborg, som består av höghastighetsbearbetning i aluminium, redovisar ett nollresultat under kvartalet. Den svaga efterfrågan under andra kvartalet inom telekomsektorn bedöms bestå under andra halvåret. Verksamheten i Stockholm, där kontraktstillverkning inom medicinsk teknik bedrivs, visar fortfarande underskott. Verksamheten koncentreras till en renodlad monteringsverksamhet och antalet anställda reduceras under året till 20 personer jämfört med 60 vid årets början.
Annons
Annons
2021-01-22 10:25 V18.15.15-2