Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 24 april 2008

Opcon bildar nytt bolag - Boxpower AB

Opcon bildar Boxpower AB för sin verksamhet inom framställning av el ut spillvärme.

Energi- och miljöteknikkoncernen Opcon presenterade för ett par veckor sedan en ny affärsmodell för sin unika teknik för framställning av el ur spillvärme, Opcon Powerbox. Första kunden är Stora Ensos bruk i Skutskär som tecknat avtal om att långsiktigt leverera spillvärme och att köpa el producerad med Opcon Powerbox till ett i förväg fastställt pris. För att vidareutveckla affärsmodellen har Opcon bildat ett nytt bolag – Boxpower AB - som kommer ha som affärsidé att teckna långsiktiga avtal med svenska och utländska industriföretag om att leverera el från industriernas egen spillvärme med hjälp av Opcon Powerbox. Boxpower AB ägs initialt till 100 % av Opcon. Opcons styrelse kommer att kalla till en extra bolagsstämma med syfte att fatta beslut om att under året dela ut 51 % av bolaget till Opcons aktieägare och tillsätta en oberoende styrelse. Handel kommer att anordnas i aktien och målet är att bolaget skall särnoteras. Opcon har även inlett ett arbete med att söka tredjepartsfinansiering för Boxpower AB som tillsammans med sedvanlig bankfinansiering bedöms kunna ge en balansräkning som ger utrymme att teckna avtal om produktion av runt 200-400 GWh el från ett 50- till 100-tal Opcon Powerbox. Det motsvarar runt en fjärdedel av all el som produceras från vindkraft i Sverige eller motsvarande hushållsel för uppåt 100 000 europeiska hushåll. Boxpower AB blir en kund bland andra för Opcon. Opcon fortsätter att sälja, utveckla, producera, driftsätta och serva Opcon Powerbox för samtliga kunder, inom samtliga segment. Boxpower AB köper Opcon Powerbox och service av Opcon för de industrier som Boxpower tecknar avtal med. För Opcon och Opcons aktieägare innebär det att man även fortsättningsvis får hela förädlingsvärdet i produktion och service av Opcon Powerbox, oavsett om kunden väljer att själv köpa en Opcon Powerbox från Opcon, eller istället väljer att teckna avtal med Boxpower AB om elproduktion. Då en kund av olika skäl väljer att teckna avtal med Boxpower AB, så får Opcon och Opcons aktieägare även en del av värdet som normalt ligger i elproduktions/elhandelsledet. - Att erbjuda en helhetslösning med installation och finansiering är attraktivt för kunderna. Att göra det i ett separat bolag, skilt från Opcon är också attraktivt för Opcons aktieägare. Vi räknar med att kunna hitta finansiering för Boxpower AB under våren som ger utrymme för den här typen av expansion och vidtar redan nu de åtgärder som behövs för att sjösätta detta, säger Rolf Hasselström vd och koncernchef Opcon AB - Vi riktar oss inte enbart mot den svenska marknaden med detta. Den här modellen är lönsam såväl för kunden som för oss vid svenska elpriser. På flera marknader i Europa ser vi idag elpriser och olika feed-in tariffer som till och med kan vara dubbelt så höga som här i Sverige, säger Rolf Hasselström vd och koncernchef Opcon AB Opcon Powerbox är en egenutvecklad produkt som utvinner el från spillvärme. Produkten är kommersiellt gångbar redan från så låga temperaturer som 55 grader Celsius och producerar el utan några som helst utsläpp. Detta till en investeringskostnad per producerad kWh kring hälften av kostnaden för vindkraft. Spillvärme finns idag i stora mängder inom inte minst processindustrin, men även i energisektorn. Enligt bedömningar finns idag över 300 TWh tillgänglig spillvärme i processindustrin bara i Europa som inte används för fjärrvärme och där energiinnehållet går till spillo. Opcon Powerbox skulle från den potentialen kunna utvinna runt 30 TWh el, utan några utsläpp, vilket motsvarar nästan hälften av den svenska vattenkraften.
2021-07-15 08:57 V18.20.2-2