Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 24 april 2008

HANZA Tarkon växer på Automotive & Medical

HANZA Tarkon i Estniska Tartu ser en stor tillväxtpotential inom automotive och det växande medicinsegmentet.

evertiq har varit på besök hos det nybildade bolaget HANZA Tarkon i Tartu, Estland. Tarkon har sina rötter i den fornsovjetiska flygindustrin. 1966 börjades den svarta lådan produceras i fabriken. Den monterades in i alla flygplan som byggdes under det kalla kriget. 1996 köptes Tarkon upp till 85% av HSF Gruppens grundare Gunnar Bergström. Idag arbetar cirka 520 personer vid fabriken som har en produktionsyta på cirka 40.000 kvadratmeter. Verksamheten leds av Ove Carlsson som sedan 2002 är bosatt i Tartu. HANZA Tarkon är uppdelat i två bolag, Tarkon och Medeto. Bolaget arbetar inom fyra affärsområden, Industrial (53%), Automotive (7%), Telekom (30%) och Medical (10%). ”Runt millenieskiftet stod telekom för cirka 60% av den totala tillverkningen, men med dagens produktportfölj är andelen 30%”, berättar Ove Carlsson för evertiq. Det var telekomkrisen i början av 2000-talet som fick bolaget att skifta fokus och leta efter nya möjligheter. ”Vi har gjort en stor strategisk satsning på Automotive och i början av 2008 certifierades fabriken för TS 16 949, en förutsättning för att vara underleverantör till automotivindustrin”, fortsätter Ove. Tillverkning av medicinsk utrustning kommer att bli en allt viktigare del i gruppen och där är Medeto betydelsefull. ”För närvarande tillverkas bland annat mammografiutrustning till en global tysk kund, där vi som komplett kontraktstillverkare styr över mekatroniken, kablage och slutmontering. Det är ett bra exempel på en outsourcinglösning med produktionstransfer och säkring av leverantörskedjan”, berättar Ove. Tillverkningen sker inom tre områden, mekanik, kablage och slutmontering. Mekaniken är i huvudsak stansning, fräsning och svarvning. Merparten av all mekanik som tillverkas används sedan till monterade produkter inom de olika affärsområdena. Under kvartal ett flyttades plåtbearbetningen till en ny fabriksyta på 4.000m2 för bättre tillverkningskapacitet och produktionsflöde. HANZA tillverkar även skyddsutrustning för basstationer, fibernätskopplingar till Zarlink, switchar till ABB, automotiveprodukter åt tyska Wabco, klimatstyrsystem till UTC-koncernen, kompletta enheter till Atlas Copco samt skrivare till Intermec. Det är en alltså en mängd olika produkter som har samlats hos HANZA Tarkon. Tidigare var man beroende av underleveranörer inom elektronik och säkring av deras kapacitet för att säkerställa kundåtaganden. Nu har HANZA full kontroll över tillverkningskapaciteten av all ritningsbunden mekanik, kablage och elektronik. Flexibiliteten att följa kundens behov är HANZA:s koncept ”Complete Manufacturing Services, CMS”.
Annons
Annons
2020-12-04 14:16 V18.13.20-2