Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Thomas Jonsson, Tritech Elektronikproduktion | 24 april 2008

Helsingfors väljer<br>kommunikationslösning från Tritech

Tritech får nu ett internationellt genombrott för sitt MeshNET genom att Helsingfors väljer att använda denna lösning.

Helen Sähköverkko Oy, företaget som ansvarar för el-distributionen i Helsingfors har nyligen undertecknat ett avtal med Aidon. Under de kommande två åren ska ca. 120 000 elmätare installeras vilket kommer att resultera i att ungefär hälften av stadens elmätare får möjlighet till fjärravläsning. Centralt i lösningen är Tritechs kommunikationslösning MeshNET, som med sin radioteknologi skall ge lägre livscykelkostnader, ökad stabilitet och flexibilitet i jämförelse med andra på marknaden tillgängliga teknologier. I mitten av januari kunde Tritech och Aidon presentera sin nya lösning för fjärravläsning av elmätare. Aidons mätenhet utgör tillsammans med Tritechs kommunikationslösning en ny generation elmätare som genom den flexibla och modulära uppbyggnaden ger kunderna en produkt med fördelaktig livscykelkostnad. Lösningen har nu funnit sin första kund när Aidon tecknar avtal med Helen Sähköverkko. "Vårt mål är att förbättra servicen till våra kunder och rationalisera våra processer och underhållet av elmätarna berättar Mika Nousiainen", på Helen Sähköverkko. "Hela informationsflödet från elmätare till datasystem måste hanteras snabbt och pålitligt", lägger han till. Tritechs Mesh-baserade radiolösning MeshNET skiljer sig enligt Tritech på många sätt från konkurrerande kommunikationsplattformar. Flera strömsnåla och små radiosändare samarbetar för att transportera mätdata från elmätare till ett centralt insamlingssystem med hjälp av mesh-teknologi. Resultatet är ett robust nätverk för datainsamling som är enkelt att installera och underhålla. MeshNET finns tidigare bland annat installerad hos Fortum och E.ON. "Affären med Helsingfors innebär ett internationellt genombrott för vår MeshNET-lösning", säger Thomas Jonsson, försäljningansvarig för MeshNET. "Den bekräftar också våra tankar om att det är en lösning med betydande konkurrensfördelar. Enkelheten, öppenheten och flexibiliteten medför sammantaget att vår lösning kan erbjuda en totalkostnad för inköp, installation och underhåll som utgör mindre än hälften av vad konkurrerande lösningar gör", lägger han till.
Annons
2021-10-14 17:14 V18.25.1-1