Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 24 april 2008

Cyncrona & OEM Electronics ökar farten

OEM Internationals omsättning för årets första kvartal ökade med 11 % till 432 MSEK (388) vilket är det bästa kvartalet sedan 2001. Omsättningen för OEM Automatic och Cyncrona ökade medan OEM Electronics och Development minskade.

Omsättningen utanför Sverige ökade med 32 % till 194 MSEK (147). Orderingången ökade med 15 % till 450 MSEK (390). Orderingång översteg faktureringen för alla bolagsgrupper utom Cyncrona. Orderstocken per 31 mars, 2008 var 275 MSEK (218). Marknadsläget är fortsatt positivt och det är god tillväxt i flertalet av koncernens bolag. Rensat från fastighetsförsäljningarna ökade resultatet med 12 % till 44 MSEK (39) vilket gör det till ett rekordkvartal. Resultat före skatt uppgick till 49,5 MSEK (52,4). I resultatet ingår försäljning av fastighet som bidrar med 5,4 MSEK (13,5). OEM Automatic står för resultatförbättringen. OEM ELECTRONICS Omsättning 69 (73) MSEK. Rörelseresultat 4,1 (4,5) MSEK. Den låga dollarn påverkar omsättningen negativt med ca 5 % och täckningsbidraget med ca 2 %. Nya kunder tillsammans med effektiviseringar gör att omsättning och resultat är i paritet med föregående år. Orderingången uppgår till 73 MSEK. Omsättning 54 (53) MSEK, Rörelseresultat 1,5 (2,3) MSEK. Stabil efterfrågan gav en omsättning i nivå med föregående år och en orderingång på 46 MSEK. Minskade kommissions intäkter på 0,5 MSEK tillsammans med lägre marginaler gör att resultatet minskar i perioden. DEVELOPMENT Omsättning 47 (52) MSEK, Rörelseresultat 3,2 (5,1) MSEK. Omsättningen minskade med 10 % och resultatet sjönk med 37 %. Åtgärder genomförs för att säkerställa omsättningstillväxten alternativt anpassa verksamheterna utifrån nya förutsättningar.
Annons
Annons
2020-12-04 14:16 V18.13.20-1