Annons
Annons
Komponenter | 25 april 2008

Acreo i Vinnovaprojekt om SiC

Acreo AB är en av tio vinnare i Vinnovas utlysning av programmet ”Banbrytande IKT”. Acreo projektet ”Högtemperaturelektroniska system helt i kiselkarbid för elektriska fordon” får totalt 12,06 Mkr.

Projektet ”Högtemperaturelektroniska system helt i kiselkarbid (SiC) för elektriska fordon” syftar till att inom ett 10 års perspektiv utveckla kompakta, energieffektiva, intelligenta multichip-moduler för höga temperaturer och höga effekter innehållande kontrollelektronik, sensorer och switchkomponenter för elmotordrift och speciellt för styrning av elmotorer i el- och hybridfordon. Moduler baserade på SiC komponenter möjliggör extremt låga förluster och ökad arbetstemperatur. Detta ger mera effektiva, kompakta och lättare energisystem för el- och hybridfordon. Hybridfordon måste förutom förbränningsmotorn rymma även kraftelektroniken, enheter för lagring av energi och en eller flera elektriska motorer. Detta ställer nya hårda krav på reduktion av vikt och volym av dessa enheter med hänsyn till kostnaden och funktionaliteten hos fordonet. En DC/AC konverter bestyckad med halvledarkomponenter som behövs för elektrisk motordrift svarar för större delen av extra vikt och volym. Konvertern bör placeras nära den elektriska motorn för att reducera parasit-induktanser och kabellängd. Detta aktualiserar kraven på integration av elektroniken. Samtidigt medför den låga max-arbetstemperaturen (150 °C) för Si baserad elektronik behovet av forcerad kylning. Kylare och vätskekylning är kostsamma och ökar vikt och volym av elbilar. Nästa generation av SiC baserade kraftmoduler bör innehålla kontrolelektronik och viktiga skydds- och diagnostikfunktioner integrerade i modulen. Detta möjliggör ytterst kompakta system och realiserandet av datorstyrda inbyggda system. I projektet medverkar även Kungliga Tekniska Högskolan (forskningsgruppen komponentteknologi (EKT) och avdelningen för elektriska maskiner och effektelektronik (EE)) och Jönköpings Tekniska Högskola (centrum för robust elektronik). VINNOVA satsningen ”Banbrytande IKT” finansierar utvecklingen av banbrytande tekniska resultat inom inbyggda system, programvara och hårdvara. På sikt skall projekten ge framgångsrika kommersiella lösningar för den svenska systemindustrin. Sammanlagt finansieras tio projekt med 100 miljoner kronor under 2008-2010.
Visa fler nyheter
2020-02-19 16:22 V18.0.1-1