Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 24 april 2008

Sensys Traffic ökar förlusten

Sensys Traffic meddelade sitt resultat för årets första kvartal. Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 1,5 mkr (12,8).

Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till -8,6 mkr (-5,6), varav avskrivningar utgör 0,6 mkr (0,6). För perioden uppgick resultatet före skatt till -8,5 mkr (-5,1). Sensys bedömer marknadsutvecklingen som fortsatt stark. Sensys bearbetar marknaden via ett distributörsnät som för närvarande täcker 22 länder. Ett växande antal av distributörerna finns på utvecklade marknader med omfattande certifieringsprocesser. Sensys har avsatt resurser för att systematiskt arbete med certifieringsfrågor, främst i Europa. Vidare intensifierar bolaget marknadssatsningarna i egen regi genom rekrytering av ytterligare två säljare. Johan Frilund tillträdde som VD för bolaget den 1 mars 2008. Samarbetet med Banverket fortsätter kring utvecklingen av bolagets system för övervakning av strömavtagare. Projektet med leverans av 10 system beräknas vara klart under tredje kvartalet -08.
Annons
Annons
2021-05-12 10:24 V18.17.4-1