Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 25 april 2008

Ericsson visar bättre resultat än väntat

Ericsson visar ett bättre resultat än väntat. Bolaget redovisade en vinst före skatt på 4,5 miljarder kronor under första kvartal i år. Nettoomsättning uppgick till SEK 44,2 (42,2) miljarder, organisk tillväxt i oförändrade valutor blev 9%.

Rörelseresultat SEK 4,3 (8,2) miljarder, exkl. omstruktureringskostnader SEK 0,8 miljarder. Rörelsemarginal 9,7% (19,3%), exkl. omstruktureringskostnader SEK 0,8 miljarder. Kassaflöde SEK 4,7 (4,6) miljarder, kassagenerering 83% (80%). Nettoresultat SEK 2,6 (5,8) miljarder 3), inkl. omstruktureringskostnader SEK 0,8 miljarder "Vår affär utvecklades väl under kvartalet med tanke på marknadsförutsättningarna och den svaga US-dollarn", säger Carl-Henric Svanberg, Ericssons VD och koncernchef. "Vi finner det fortfarande klokt att planera för att marknaden för mobil infrastruktur inte växer 2008. De kostnadsminskningar som vi gör för att anpassa oss till ett sådant marknadsscenario går enligt plan. Försäljningen i kvartalet speglar efterfrågan på mobil infrastruktur, speciellt på marknader med hög tillväxt. Försäljningen i USA har visat en positiv utveckling medan Västeuropa är fortsatt svagt. Andelen utbyggnad av nya nät på marknader med hög tillväxt, framför allt i Indien, ökar. I kombination med en svagare US-dollar fortsätter detta att pressa våra marginaler. Professional Services fortsätter att visa god tillväxt med ökad efterfrågan inom alla områden, särskilt inom managed services och systemintegration. Inom Multimedia fortsätter vi att investera i forskning och utveckling för nya affärsmöjligheter, vilket minskar lönsamheten. Försäljningen av mobilplattformar påverkades av Sony Ericssons lägre omsättning vilket slog igenom på Multimedias resultat. Utbyggnaden av mobilt bredband fortsätter över hela världen. HSPA kommer att vara den dominerande standarden under många år och är nu ett effektivt alternativ till fast bredband. Mobilt bredband kommer att spela en avgörande roll för att överbrygga den digitala klyftan i världen. Det är också glädjande att LTE, som är en vidareutveckling av HSPA, har stöd av världens största operatörer. Vi investerar betydande belopp i denna teknik för att säkra en ledande position även inom detta område", avslutar Carl-Henric Svanberg.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-05-28 10:59 V18.6.7-1