Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 25 april 2008

Prevas rörelseresultat upp 33%

Prevas presenterar idag sin delårsrapport från januari till mars 2008. Omsättning för perioden uppgick till 153,7 Mkr (116,6 Mkr), en ökning med 32 procent. Rörelseresultat för perioden uppgick till 16,8 Mkr (12,6), en ökning med 33 procent.

”Prevas startar det nya året med en stark tillväxt och god lönsamhet. Vi har under perioden initierat ett antal förbättringsprogram både på intäkts- och kostnadssidan med huvudsyftet att upprätthålla en långsiktig stabil tillväxt med god lönsamhet”, meddelar Mats Lundberg, VD i Prevas. Rörelseresultat före avskriv ningar av immateriella anläggningstillgångar uppgick till 18,4 Mkr (14,8 Mkr). Rörelsemarginal för perioden uppgick till 11,0 procent (10,8). Rörelsemarginalen före avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar uppgick till 12,0 procent (12,7). Resultat efter skatt för perioden uppgick till 11,5 Mkr (8,8 Mkr). Vinst per aktie efter utspädning för perioden uppgick till 1,18 kr (0,95 kr). Eget kapital per aktie efter utspädning uppgick vid periodens slut till 13,6 kr (12,88 kr).
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-01-23 16:22 V15.4.2-1