Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 28 april 2008

Flextronics Sverige-VD positiv inför framtiden

Flextronics har i Sverige minskat sitt Ericssonberoende väsentligt under de senaste åren och nu har bolagets svenska verksamhet en bra trend, enligt VDn Björn Burklint.

"Jag ser mycket positivt på framtiden, vi har en tillväxt just nu. Vi är inne i en positiv marknadssituation", säger Flextronics Sverige-VD Björn Burklint till di.se. Kontraktstillverkaren Flextronics organisation är inte uppdelad i land-för-land. Det ligger i det svenska bolaget exempelvis en stor del anställda som är baserade i Polen. Hur bolaget flyttar jobb mellan sina fabriker och vilka fabriker som tillverkar vad är också olika vilket betyder att det kan vara svårt att ur årsredovisningar direkt läsa av hur lönsam den svenska verksamheten egentligen är. Dagens Industri har gjort en djupdykning i Flextronics Group Swedens årsredovisning. Enligt denna så har Flextronics ett negativt eget kapital på 4,3 miljarder kronor. Resultatet efter finansnetto blev en förlust på 320 miljoner kronor men rörelseresultatet hade från förra året förbättrats -284 miljoner kronor till 5,4 miljoner kronor i rörelsevinst. "Det är framför allt räntekostnader och det är ett val som företaget har gjort att man finansierar en stor del av verksamheten med lån", säger Björn Burklint och tilllägger: "Det finns olika sätt att finansiera en verksamhet: interna lån, externa lån och aktiekapital. På Flextronics har man valt interna lån", säger Björn Burklint till di.se. Björn Burklint ser ljust på framtiden och är inte oroad över det negativa egna kapitalet. "Nej, inte eftersom vi har en garanti från vårt moderbolag att vi ska kunna fullgöra våra förpliktelser gentemot kunder och leverantörer", säger han till di.se. "Jag tycker du ska titta på den stora, globala årsredovisningen, för den speglar hur bra det går för Flextronics", säger Björn Burklint till di.se. Under 2006–2007 minskade antalet anställda i Sverige med 234 till 918 personer. I dagsläget är den siffran nere på 850 men de senaste nedläggningarna i Östersund påverkar inte denna siffra eftersom den inte juridiskt ingår i den svenska koncernen. Den svenska koncernen hade på bokslutsdagen totalt 4.629 anställda, varav 2.714 i Polen. För bara fem år sedan hade Flextronics Group Sweden 8.000 anställda.
Annons
Annons
2020-09-18 12:10 V18.10.12-2