Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 28 april 2008

Svagt första kvartal för Aros Quality

Resultatmässigt har första kvartalet inte motsvarat förväntningarna, detta beroende främst på låga marginaler i två av bolagen inom segment system. Projekt för att öka lönsamheten i berörda bolag har startats.

AQ har under slutet av Q1 tecknat kontrakt av betydande storlek avseende leveranser av induktiva komponenter till tågindustrin i Europa och Kina. Leveranserna kommer att pågå till och med 2015. AQ har tillsammans med en internationell kund startat arbetet med att transferera formsprutnings-maskiner och utrustning från England till Sverige. Beräknad årsomsättning ca 25 Msek. Transformatortillverkningen i YADI, Kina, som AQ förvärvade (februari 2008) har nu införlivats i AQ Electric Suzhou Co Ltd. Bolaget som idag har 77 anställda kommer att leverera sin första svenskutvecklade transformator direkt till kund i mitten av maj. AQ för fördjupade diskussioner med ABB beträffande eventuellt förvärv av plåtverkstaden i Ludvika. Med den osäkerhet som f.n. råder beträffande industrikonjunkturen gör styrelsen idag bedömningen att 2008 med befintlig verksamhet kommer att resultera i omsättning och nettomarginal på ungefär samma nivå som 2007. Koncernen strävar efter fortsatt lönsam tillväxt inom sina affärsområden. Tillväxten skall ske både organiskt och via förvärv.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-08-21 15:49 V14.1.4-2