Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 28 april 2008

Svagt första kvartal för Aros Quality

Resultatmässigt har första kvartalet inte motsvarat förväntningarna, detta beroende främst på låga marginaler i två av bolagen inom segment system. Projekt för att öka lönsamheten i berörda bolag har startats.

AQ har under slutet av Q1 tecknat kontrakt av betydande storlek avseende leveranser av induktiva komponenter till tågindustrin i Europa och Kina. Leveranserna kommer att pågå till och med 2015. AQ har tillsammans med en internationell kund startat arbetet med att transferera formsprutnings-maskiner och utrustning från England till Sverige. Beräknad årsomsättning ca 25 Msek. Transformatortillverkningen i YADI, Kina, som AQ förvärvade (februari 2008) har nu införlivats i AQ Electric Suzhou Co Ltd. Bolaget som idag har 77 anställda kommer att leverera sin första svenskutvecklade transformator direkt till kund i mitten av maj. AQ för fördjupade diskussioner med ABB beträffande eventuellt förvärv av plåtverkstaden i Ludvika. Med den osäkerhet som f.n. råder beträffande industrikonjunkturen gör styrelsen idag bedömningen att 2008 med befintlig verksamhet kommer att resultera i omsättning och nettomarginal på ungefär samma nivå som 2007. Koncernen strävar efter fortsatt lönsam tillväxt inom sina affärsområden. Tillväxten skall ske både organiskt och via förvärv.
Annons
Annons
2020-10-20 19:22 V18.11.10-1