Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Komponenter | 29 april 2008

Kraftig resultatförbättring för Nolatokoncernen

Nolato redovisar en kraftig resultatförbättring för årets tre första månader, jämfört med samma period förra året. Omsättningen ökade med 26 procent till 690 mkr (547) och rörelseresultatet EBITA med 59 procent till 59 mkr (37).

"Det är mycket tillfredsställande att vi kan leverera en sådan här stark rapport, kommenterar Hans Porat", som är VD i Nolato. Även kassaflödet har utvecklats bra under kvartalet och uppgick till 47 mkr (23 exklusive förvärv). Nolato Medicals omsättning ökade med 30 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelse­resultatet EBITA ökade med 31 procent till 21 mkr (16) och EBITA-marginalen var 14,3 procent (14,2). "Affärsområdet utvecklas positivt och vi kommer nu även att starta produktion i Kina", säger Hans Porat. "I ett första steg till en befintlig kund, som nu efterfrågar Nolato Medicals närvaro på Asienmarknaden", lägger han till. Även Nolato Telecom utvecklades starkt under kvartalet. Omsättningen ökade med 54 procent till 284 mkr och rörelseresultatet EBITA till 27 mkr (5). Även EBITA-marginalen ökade kraftigt och uppgick till 9,5 procent (2,7). "Vi har haft en mycket god beläggning i våra enheter inom Nolato Telecom", konstaterar Hans Porat. "Produktionen har dessutom till stor del utgjorts av nyare produkter samt produkter uppstartade under kvartalet, vilka har haft mycket höga volymer direkt från start", berättar Hans Porat. Nolato Industrial uppvisade stabila volymer och omsättningen ökade med tre procent till 260 mkr. Rörelseresultatet EBITA uppgick till 20 mkr (23) och EBITA-marginalen var 7,7 procent (9,1).
Annons
Annons
2021-05-12 10:24 V18.17.4-1