Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 29 april 2008

Stabilt första kvartal av Kitron

Kitron redovisar rörelseintäkter på 495,1 miljoner norska kronor för första kvartalet, vilket är en ökning på 1,9 procent jämfört med samma period ifjol.

Kitrons resultat före skatt för årets första kvartal blev 16,2 miljoner norska kronor, vilket är något bättre än förra årets vinst på 15,7 miljoner norska kronor. Medan rörelseintäkterna marginellt förbättrades och vinsten ökat något så kan Kitron lyfta fram en orderingång som ökat med 10 procent jämfört med samma period ifjol, till 509 miljoner norska kronor. Orderreserven vid utgången av kvartalet var på 994 miljoner norska kronor (934 miljoner kronor). Rörelsemarginalen förbättrades alltså från 3,2 procent till 3,3 procent men bruttomarginalen ökade från 37,7 procent till 39,8 procent. EBITDA och EBIT blev därmed 30,5 miljoner kronor (28,9 miljoner kronor) och 21,6 miljoner kronor (21,4 miljoner kronor). Enligt Kitron så förklaras omsättningsökningen av ökad produktion i Litauen och ökningen är i huvudsak inom Försvar/Marin och Medicin. Data/Telekom och Industri minskade under kvartalet jämfört med samma period ifjol. Tidigare har Kitron delat upp rapporteringen i Mikroelektronik och EMS men nu anser man att Mikroelektronikenheterna i Röros och i Jönköping är så stor del av EMS-verksamheten så nu väljer man att rapportera allt i samma rörelse. Omsättningen i den norska verksamheten utgjorde 59,8 procent av bolagets samlade bruttoomsättning under första kvartalet. Den svenska verksamheten representerade 18,8 procent och Kitrons verksamhet i Litauen står för de resterande 21,4 procenten. Verksamheten i Litauen stod för 13,7 procent av verksamheten för ett år sedan. Omsättningen är fördelad enligt följande: Data/Telekom 23 % (27 %) Försvar/Marin 31 % (26 %) Medicin 21 % (20 %) Industri 25 % (27 %) Försäljningen mot kunder på den svenska marknaden stod för 41,6 procent av totalomsättningen vilket innebär en minskning jämfört med fjolårets första kvartal då denna siffra var 44,2 procent. Den norska marknaden ökade från 49,8 procent till 51,7 procent. Kitron ser positivt på framtiden och tror fortfarande på att växa med tio procent i år. Detta menar Kitron är grundat på signaler från Kitrons kunder trots den ökande finansoron. Kitron har nu i princip fullt kapacitetsutnyttjande i sina fabriker och siktar på att utöka kapaciteten för att bli effektivare och för att kunna möta sina kunders efterfrågan. Under det tredje kvartalet skall den nya fabriken på 1700 kvadratmeter i Kaunas tas i bruk.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-01-23 16:22 V15.4.2-1