Elektronikproduktion | 05 maj 2008

Industriautomation hett för HMS

Halmstadsbaserade industriautomationsbolaget HMS Networks redovisar sitt första kvartal för 2008. Nettoomsättningen ökade till 77,3 Mkr (68,0), vilket motsvarar en tillväxt på 13,8 %.

”Året har börjat bra på alla punkter för HMS. En förbättrad orderingång med en förhållandevis bra produktmix gör att vi kan börja 2008 med att leverera rekordresultat för HMS. Utöver detta har vi gjort ett genombrott med större design-wins för vår nya Anybus-teknologi som är viktigt för vår långsiktiga tillväxt”, säger Nicolas Hassbjer, VD för HMS. På rullande 12 månader ökade omsättningen med 16,6 % till 278,8 Mkr. Orderingången ökade med 29 % till 79,8 Mkr (61,8). Rörelseresultatet förbättrades med 36,0 % till 18,6 Mkr (13,7). Rörelsemarginalen uppgick till 24,0 % (20,1). På rullande 12 månader uppgick rörelsemarginalen till 21,3 %. Resultat efter skatt ökade med 36,0 % till 11,5 Mkr (8,5) och resultat per aktie förbättrades till 1,02 kr (0,81). HMS Networks eget mål är att växa med 20 procent per år med en rörelsemarginal på minst 20 procent.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-03-27 12:33 V18.4.17-1