Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 05 maj 2008

Mydata minskar omsättning och resultat

Mydata redovisar minskad omsättning under årets första kvartal jämfört med samma period i fjol. Även rörelseresultatet försämrades.

Mydatas nettoomsättning uppgick för årets första kvartal till 155 mkr (157), motsvarande en minskning om 1 procent. Korrigerat för valutaeffekter ökade omsättningen med 3 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Orderingången under kvartalet uppgick till 130 mkr (159), en minskning med 18 procent. Rensat för valutaeffekter var nedgången för perioden 15 procent. Nedgången av orderingången beror på en svagare US-dollar men även en efterfrågenedgång märks. ”En lägre totalmarknad leder också till ökad konkurrens och prispress. Sannolikt påverkas orderingången negativt av en väntan på lanseringen av den nya produktgenerationen MY100-Serien”, skriver Mydata i sin rapport. Rörelseresultatet under perioden uppgick till 1 mkr (5). Resultatet efter skatt landade på -2 tkr. Andelen forskning och utveckling uppgick till 17 (20) procent av omsättningen. FOU har belastat resultatet under perioden med 26 mkr (31). FOU-kostnaderna under perioden är något lägre än motsvarande period föregående år med anledning av en omorganisation inom FoU-verksamheten. Omorganisationen leder till att bruttoresultatet påverkas negativt med ca 3 mkr i kvartalet. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -34 mkr (-7). Mydata fortsätter att selektivt bearbeta marknaden för MY500. Under första kvartalet 2008 uppgick orderingången till 3 mkr, vilket kan jämföras med 2 mkr under samma period 2007. Efter periodens utgång lanserade Mydata nästa generations ytmonteringsmaskiner, MY100-Serien. En global lanseringen gjordes under april på APEX-mässan i Las Vegas samt på NEPCON-mässan i Shanghai. MY100-Serien är en helt ny plattform som väsentligt breddar Mydatas produkt- och marknadssegment.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-2