Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 06 maj 2008

Tilgin tar in 72 mkr

Företrädesemission tillför Tilgin 72 mkr.

Teckningsperioden i Tilgins företrädesemission av aktier och teckningsoptioner har avslutats. Genom emissionen tillförs Tilgin 72 mkr före emissions- och garantikostnader. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer bolaget att kunna tillföras ytterligare ca 67 mkr. ”Denna nyemission ger Tilgin resurser att satsa på utveckling och försäljning av vår världsledande IP-teknologi”, säger Ola Berglund, VD på Tilgin. ”Under första kvartalet uppvisade Tilgin ökad orderingång och rekordhöga bruttomarginaler. Sedan dess har bolaget annonserat en initial order från en större telekomoperatör i södra Europa för deras lansering av IPTV. Ordern avser den nya produktplattformen Mood 400 och har erhållits i samarbete med en global systemintegratör. Bolaget har även erhållit en större order inom IP-residential gateway från en ledande nordisk operatör. Ledande produkter, starka kundrelationer och partner som Ericsson och Nokia Siemens ger tillsammans med nyemissionen Tilgin möjlighet att åter skapa tillväxt och lönsamhet.” Tilgin har genomfört en företrädesemission av aktier och teckningsoptioner om totalt 72 mkr, med teckningsperiod 31 mars – 25 april 2008. Efter teckningsperiodens slut kan konstateras att 57 906 654 kronor har tecknats med stöd av företrädesrätt och att 282 399 kronor har tecknats utan företrädesrätt. Resterande del av emissionen, motsvarande ett belopp om cirka 14 mkr, kommer därmed att tecknas av ett antal garanter baserat på separata garantiåtaganden, enligt vad som tidigare har kommunicerats. Emissionen avser emission av Units bestående av aktier och teckningsoptioner, varvid tre befintliga aktier i bolaget gett rätt att teckna en Unit motsvarande tre nya aktier och två teckningsoptioner av två olika serier. Teckningskursen för en Unit har varit 9,75 kronor, motsvarande en teckningskurs per ny aktie om 3,25 kronor. Teckningsoptionerna, varav den ena serien löper till och med 2009 till en teckningskurs om 4 kronor och den andra löper till och med 2010 med en teckningskurs om 5 kr, har tillhandahållits utan vederlag. Emissionen tillför bolaget 72 mkr. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer bolaget att kunna tillföras ytterligare ca 67 mkr. När emissionen registrerats hos Bolagsverket kommer antalet aktier i bolaget att öka med 22 274 598 aktier till sammanlagt 44 549 198 aktier. Aktiekapitalet ökar därmed med 22 274 598 kronor till sammanlagt 44 549 198 kronor. Genom emissionen emiteras 14 849 732 teckningsoptioner.
Annons
Annons
2020-08-03 19:13 V18.8.0-1