Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 07 maj 2008

Bra fart för de största kablagetillverkarna

UPPDATERAD - Sveriges största kablagetillverkare upplever goda tider trots den rådande finansoron och pratet om lågkonjunktur.

Rimaster har vuxit kraftigt under det senaste året, mycket via förvärvet av Electro System. Förutom kablage så har nu Rimaster både design och utveckling, elektroniktillverkning och mekanik under sitt tak. Utvecklingen är positiv och det generella intrycket är att marknaden ser god ut. 2006 omsatte Rimaster 185 MSEK. Av detta var ca 65% från kablagetillverkningen. 2007 ökade omsättningen till 205 MSEK med samma andel kablage. Bolaget har för 2008 budgeterat 360 MSEK vilket är en väsentlig ökning jämfört med föregående år. Här kan dock det förvärvade Electro Systems omsättning räknas in. Totalt kommer denna budget landa på ca 450 MSEK inkl. internfakturering. TVAB är Sveriges största kablagetillverkare med sina 276 miljoner kronor i omsättning 2007. TVAB var likt PartnerTech drabbat av det stora och plötsliga bortfallet av order från återvinningsföretaget Tomra. Ca 50 miljoner kronor försvann när Tomra plötsligt drog i handbromsen. TVAB har dock lyckats täcka upp denna förlust tack vare kraftig tillväxt hos befintliga kunder. ”Det har sett väldigt bra ut sedan mitten på 2007. Orderingången ingången ser lovande ut och hittills i år har vi haft vårt bästa kvartal någonsin”, berättar TVABs VD Per Axell för evertiq. Den stora tillväxten i TVAB-koncernen sker i Polen. TVAB flyttar i september in i helt nya produktionslokaler i Polen och det är i Polen som 80% av koncernens knappt 500 medarbetare finns. TVAB och KA Wiking är nu helt och hållet sammanslaget. Vid årsskiftet fusionerades de båda bolagen in i TVAB International AB. Skänningeenheten har i stora delar flyttats till Polen. Kvar finns endast kundsupport, marknadsavdelning och vissa kundanpassningar. Även om bolaget har mycket av sin tillväxt i Polen så har TVABs fabrik i Töcksfors försökt att hitta produkter som passar för svensk produktion. Bland annat har kunden Volvo Penta tagit fram ett system för korrosionsskydd för båtar som kommer att tillverkas i värmländska Töcksfors. TVAB har främst kunder i Norden men i framtiden är siktet inställt även på andra marknader utanför Norden. TVAB har i sin verksamhet även montering men den största delen av verksamheten handlar om kablageproduktion. ”Vi har haft två år av struktureringsarbete men nu kan vi börja se framåt. Främst handlar det väl om närområdet Polen men Tyskland är ju väldigt intressant och vi ligger ju väldigt bra till eftersom vi har fabrik i västra Polen”, berättar Per Axell för evertiq. Kablagetillverkningen har likt kontraktstillverkningen av elektronik till stor del flyttats till länder med lägre lönekostnader. Specialkablage med stora variationer samt prototyper och småserier undantagna. Trenden med att kombinera olika delar av en produkt i samma verksamhet är tydlig, åtminstone för de stora. Den mellanstora kontraktstillverkaren HANZA har både kablagetillverkning, mekaniktillverkning och elektroniktillverkning under samma tak. HANZA omsätter ca 10% av hela sin verksamhet inom kablagetillverkning. I listan ovan åskådliggörs Sveriges åtta största kablagetillverkare. Siffrorna från den faktiska kablageproduktionen kan variera något från de presenterade siffrorna. De allra flesta kablagetillverkare har exempelvis en del montering i apparatlådor och annan utrustning. Rimasters siffror blir exempelvis mycket högre om man räknar med även montering och annan verksamhet. Även Teknoprod har annan verksamhet medräknad i sin redovisning. Habia Cable omsatte 66 Miljoner Euro under 2007. Detta företag tillverkar mest råkabel och inte kontraktstillverkning av kablage. Därför är inte Habia Cables medräknad här.
Annons
Annons
2021-05-12 10:24 V18.17.4-1