Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 07 maj 2008

Axlons resultat tyngt av nyinvesteringar

Axlon-koncernens nettoomsättning under årets första kvartal uppgick till 13 Mkr (8 Mkr). Koncernens rörelseresultat exklusive avskrivningar (EBITDA) uppgick till -6 Mkr (-5 Mkr).

Resultat per aktie blev -0,01 kr (-0,02 kr). Kassaflödet från den löpande verksamheten blev -15 Mkr (-5 Mkr). Som ett steg i att inledningsvis inrikta sig på små och medelstora installationer för att bygga en marknadsnärvaro och trovärdighet, har försäljningsaktiviteterna intensifierats. Axlon har under första kvartalet färdigställt ett antal integrationer mot kassasystem som kommer att stötta marknadsstrategin. Ytterligare integrationsprojekt har påbörjats. Axlon kan komma att möta svårigheter i industrialiseringsfasen då volymproduktionen startas. Om Axlon misslyckas med att erhålla, eller upprätthålla, tillverkning av framtida produkter eller att göra detta på kommersiellt gångbara villkor kan bolagets verksamhet och utveckling försvåras. Dotterbolaget HGL Global verkar på en hårt konkurrensutsatt marknad både lokalt i Kina samt internationellt. Eventuella förändringar i tullar, skatter, etc. mellan Kina och andra länder påverkar HGL:s resultat.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-10-11 15:09 V14.5.0-1