Annons
Annons
Annons
Annons
Komponenter | 08 maj 2008

Obducat tillförs 55 miljoner kronor

Obducat kommer genom en nyemission att tillföras 55,3 MSEK kontant före emissionskostnader. Detta är den största emissionslikvid bolaget någonsin tillförts från den existerande aktieägarkretsen vid ett emissionstillfälle.

Den erhållna emissionslikviden i kombination med orderingången under inledningen av andra kvartalet om drygt 40 MSEK, säkerställer bolagets planerade verksamhet såsom beskrivits i prospektet avseende konvertibelemissionen. Då ca 40 procent av emissionens högstabelopp tecknades avser styrelsen att föreslå årsstämman att besluta om ett bemyndigande för att ha beredskap att genomföra en riktad emission i syfte att säkerställa det tidigare kommunicerade kapitalbehovet .
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-2