Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 14 augusti 2001

Mörkt i PartnerTechs delårsrapport

Upp för marknadssegmenten IT/mekatronik och medicinsk teknik medan segmentet för telekom infrastruktur redovisade lägre volymer även under andra kvartalet.

PartnerTech skriver i sin delårsrapport att nettoomsättningen under första halvåret 2001 uppgick till SEK 599,6 miljoner (577,4) vilket är en ökning med 4 procent jämfört med föregående år. För jämförbara enheter innebar första halvåret en volymreduktion med 7 procent. Jämfört med föregående år innehåller perioden framförallt en kraftig volymnedgång inom telekom infrastruktur men också en mixförskjutning samt ett stort antal nya produkter som medfört extra kostnader. Detta har inneburit en försämring av rörelsemarginalen, exklusive jämförelsestörande poster, till 0,0 procent (9,5). Rörelsemarginalen inklusive jämförelsestörande poster uppgick till -3,6 procent (13,4). Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick för första halvåret till SEK 0,2 miljoner (55,0) medan rörelseresultatet inklusive jämförelsestörande poster blev SEK -21,6 miljoner (77,4). De jämförelsestörande posterna om SEK -21,8 miljoner är engångskostnader i samband med det åtgärdsprogram som genomförs. Föregående år uppgick de jämförelsestörande posterna till SEK 22,4 miljoner och bestod av en återbetalning av pensionsmedel från SPP. På grund av volymreduktionerna inom telekom infrastruktur beslutades i juni om ett åtgärdsprogram inom PartnerTech. Detta får successiv effekt under innevarande år med full effekt under första kvartalet 2002. Då skall kostnadsmassan vara anpassad till rådande volymer. För programmet har i halvårsrapporten SEK 21,8 miljoner reserverats. Kostnaden redovisas som jämförelsestörande post. Åtgärdsprogrammet beräknas innebära att antalet anställda kommer att reduceras med 100 årsanställda.
Annons
Annons
2020-12-04 14:16 V18.13.20-1