Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Material | 13 maj 2008

REACH börjar gälla i höst

Företag som tillverkar och importer kemikalier bör nu förhandsregistrera dessa till EU:s kemikaliemyndighet. Är det inte gjort den 1 december medför EU:s kemikalielagstiftning Reach att de inte får säljas. Kemiguiden på webben hjälper företag att se vad som gäller dem.

Reach är EU:s program för kemikaliehantering och står för Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals. Programmet startade juni 2007 och den övergripande målsättningen är att förbättra förutsättningarna för människors hälsa och miljön när kemiska ämnen används. De som tillverkar och importerar kemikalier har även i fortsättningen ett huvudansvar via Reach, men även kemikalieanvändare s k nedströmsanvändare, får ett mer uttalat ansvar. Ett mycket viktigt datum som främst berör tillverkare av ämnen och importörer av ämnen och beredningar är den 1 december 2008. Senast detta datum ska berörda företag som tillverkar eller importerar minst 1 ton av ett ämne ha gjort en förhandsregistrering av ämnet. Registrering kan göras kostnadsfritt under perioden från 1 juni–1 december 2008. Är det då inte registrerat införs saluförbud, vilket kan innebära stora problem för företag som använder kemikalierna i sina produkter. Efter övergångsperioden ska full registrering göras som medför kostnader.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-10-11 15:09 V14.5.0-1