Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 14 maj 2008

Ericsson avbryter samarbete med oseriös leverantör

Som evertiq meddelade om imorse kommer det under onsdagens Uppdrag Granskning i SVT att visas bilder från Ericssons leverantörer i Bangladesh. Ericsson har sett bilderna i förväg och revisioner på plats har bekräftat missförhållandena i Bangladesh.

Ericsson har upprättat ett program för att rätta till förhållandena i Bangladesh. Samtidigt har en genomgång påbörjats av samtliga leverantörer i regioner där det finns risk för missförhållanden. Ericssons uppförandekod är en del av leverantörskontrakten och efterlevnaden kontrolleras dels genom inköpsorganisationen, dels genom särskilda revisioner. Inköparna finns lokalt och i Bangladesh har få eller inga krav ställts på efterlevnaden av uppförandekoden hos leverantörerna. Ericsson påskyndar nu sitt globala utbildningsprogram för att säkra förståelsen för och efterlevnaden av uppförandekoden också hos leverantörerna. I Bangladesh har Ericsson avbrutit samarbetet med de leverantörer som förekommer i Uppdrag Granskning utom med Confidence Steel. Ericsson har upprättat ett åtgärdsprogram tillsammans med Confidence Steel. Övrig leverantörer kan eventuellt komma att användas igen om de är beredda att vidta åtgärder för att förbättra förhållandena. "Missförhållandena i Bangladesh är oacceptabla och vi beklagar djupt att vi inte haft bättre intern kontroll", säger Henry Sténson, Ericssons informationsdirektör. "Det är bra att vi fått se de här bilderna för nu kan vi rätta till missförhållandena och får dessutom ett mycket bra fokus internt på de här frågorna. Vi kommer inte att ge upp vår uppförandekod och vi ska öka medvetenheten internt om de krav vi ställer på våra leverantörer. Vi är övertygade om att vi gör större nytta ute i världen genom att använda lokala leverantörer och ställa krav på dem." För att kontrollera efterlevnaden av uppförandekoden genomförs revisioner hos leverantörerna. Speciella granskningsinsatser har gjorts under senare år i Brasilien, Indien och Kina. Bland annat har gjuterier, nätinstallatörer, kretskortstillverkare och företag inom ytbehandling granskats i dessa länder. Det totala antalet revisioner och uppföljningsbesök ökade från 40 år 2006 till 110 år 2007.
Annons
Annons
2020-09-18 12:10 V18.10.12-1