Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
RoHS | 15 maj 2008

Sveriges regering bannlyser deka-BDE i EU

Regeringen stärker arbetet för ett heltäckande förbud av det bromerade flamskyddsmedlet deka-bromdifenyleter (deka-BDE) i EU.

Kemikalieinspektionen får i uppdrag att aktivt delta i riskbedömningen av medlet och ha en dialog med berörda branscher om lämpliga alternativ. Samtidigt upphäver regeringen det nationella förbudet för deka-BDE i bland annat textilier och möbler. - Sverige är drivande för ett heltäckande förbud av deka-BDE i EU. Vi är i ett nytt läge när fyra femtedelar av all användning nu blir förbjuden. Det ensidiga nationella förbudet riskerar inte bara att fällas i EG-domstolen, utan även att vi sätter krokben för ett heltäckande förbud, säger miljöminister Andreas Carlgren. Deka-BDE blir förbjudet att använda i elektriska produkter inom hela EU den 30 juni 2008. Därmed är den största användningen, cirka 80 procent av all deka-BDE, förbjuden. Sverige har varit aktiv för beslutet i domstolen och därmed argumenterat för ett förbud. Sverige har som enda land dessutom haft ett nationellt förbud mot deka-BDE i möbler och textilier. Förbudet infördes 1 januari 2007. EG-kommissionen har ifrågasatt förbudet och inlett ett överträdelseförfarande. Förbudet riskerar att underkännas i EG-domstolen och därmed försvåras möjligheterna att agera för en heltäckande reglering av deka-BDE på EU-nivå. - Risken är alltför stor att vi fälls. Vi stärker nu istället arbetet med riskbedömningen inom EU och därmed för ett heltäckande förbud. Det ger ett långt större skydd för hälsa och miljö både för svenskar och för andra européer, säger Andreas Carlgren. Deka-BDE genomgår nu en riskbedömning inom EU. I riskbedömningen konstateras att deka-BDE är mycket långlivat och sprids långväga, men att det behövs mer information om huruvida deka-BDE bryts ner i naturen till giftiga ämnen och om ämnet har en negativ påverkan på nervsystemets utveckling hos människor och djur. Regeringen upphäver det nationella förbudet mot deka-BDE i möbler och textilier. Samtidigt får Kemikalieinspektionen i uppdrag att bl.a. aktivt delta i den fortsatta riskbedömningen av deka-BDE, följa upp resultaten från de vetenskapliga studier som pågår inom EU och ha en dialog med berörda branscher och offentlig sektor om lämpliga alternativ till deka-BDE och användningen av dessa. Kemikalieinspektionen ska lämna en rapport till regeringen om den senaste riskbedömningen av deka-BDE på EU-nivå, det senaste kunskapsläget om miljö- och hälsoriskerna med deka-BDE och på vilket sätt offentlig sektor och företag kan använda alternativ till deka-BDE. Vid behov ska Kemikalieinspektionen föreslå åtgärder som regeringen kan vidta inom EU för att minska riskerna med deka-BDE. Uppdraget ska genomföras i nära samråd med Naturvårdsverket, andra berörda myndigheter, universitet och högskolor, organisationer, kommuner och företag. Regeringsuppdraget ska rapporteras under våren 2009.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-10-11 15:09 V14.5.0-2