Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 14 augusti 2001

149 har hittills fått gå från LGP

Den starka avmattningen inom telekomsektorn har påverkat LGPs tillväxt och lönsamhet negativt.

I sin delårsrapport skriver LGP att koncernens nettoomsättning uppgick till 655,7 MSEK, vilket innebär en ökning med 57,6 MSEK motsvarande 9,6 procent jämfört med samma period året innan. Det är främst egenutvecklade telekomprodukter som står för tillväxten medan försäljningen av kontraktstillverkade mekanikprodukter har minskat. Telekom svarar för 78,5 procent av den totala omsättningen och jämfört med föregående år ökade försäljningen avseende telekom med 21,3 procent. Under det första kvartalet märktes ingen nämnvärd avmattning. Försäljningen i USA och Västeuropa var tillfredställande. Ett tecken på detta var att LGP erhöll en första ramorder från en ledande systemleverantör till ett ordervärde motsvarande 200 miljoner kronor. Ordern avser leveranser av TMA:er för den tredje generationens mobilinfrastruktur. Under det andra kvartalet däremot har en stark nedgång skett i Europa. Orsaken till denna nedgång är att flera europeiska operatörer avvaktar med sina GSM utbyggnader och uppgraderingar i väntan på dels att nätinvesteringar i 3G påbörjas dels tillgången på GPRS telefoner. Även i USA har LGP känt av en förskjutning av order och utbyggnadsplaner till ett antal större operatörer. I tillägg till detta har flera större systemleverantörer fokuserat på att minska sina egna komponentlager, vilket inneburit orderförskjutningar för LGP. Marknaderna i Asien kännetecknas dock fortfarande av en god efterfrågan. Till följd av den starka avmattningen inom telekomindustrin vidtog LGP under våren åtgärder med syfte att reducera koncernens kostnader. Koncernen har sett över sina kostnader och kostnadsnedskärningar har skett inom de flesta områden. Sedan årsskiftet har 136 medarbetare inom produktion samt 13 tjänstemän blivit uppsagda. Dessa nedskärningar kommer att ge full resultateffekt under andra halvåret. I maj invigdes LGPs nya produktionsenhet i Tullinge. All volymtillverkning har flyttats från Solna till Tullinge och i framtiden kommer endast prototypsproduktion att handhas i Solna. Den nya Tullingeanläggningen är anpassad för kostnadseffektiv volymproduktion av masttoppsförstärkare och CDU enheter. Detta skriver LGP i sin årsrapport.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-2