Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 16 maj 2008

JLT marknadssatsar för expansion

Med två produktområden etablerade tar JLT ett första steg i att utveckla sin marknadsorganisation. Organisationen kommer att successivt byggas ut under 2008 för att under 2009 ge en önskad effekt i volymökning inom både det fordonsmonterade som handhållna produktområdet.

Genom lansering av JLT:s nya handhållna Tabletdator JLT8404 har JLT nu ett utbud inom två betydande produktområden, handhållna och fordonsmonterade datorer. Det finns en god utvecklingspotential inom båda produktområdena, men framförallt för handhållna datorer bedöms tillväxtpotentialen som mycket gynnsam. Ökade krav på tillgång till information, utbyggd kommunikation och effektiviseringskrav är faktorer som innebär en växande efterfrågan av mobila datorer. JLT:s löpande försäljning av standarddatorer sker via ett fåtal partners som i eget eller under JLT:s varumärke marknadsför produkterna direkt eller via återförsäljare. Utökning av befintliga kanaler och en direkt relation med återförsäljare inom utvalda nischer är ett högt prioriterat område under 2008 och utbyggnad av JLT:s marknadsorganisation kommer att ske successivt under 2008 med volympåverkan från 2009. Ett antal steg i omstrukturering av JLT:s marknadsorganisation har genomförts. Jeff Davis har kontrakterats som Vice President Global Sales med ansvar att utveckla marknaderna framförallt i USA och Västeuropa. Jeff Davies kommer närmast från en konkurrent där han har varit ansvarig för etablering och försäljning i USA. JLT har förvärvat den engelska marknadspartnern CMC Mobile Computing Ltd. Den engelska marknaden har stor potential, och de tidigare huvudägarna har byggt upp ett nät av återförsäljare av JLT:s datorer. Genom förvärvet får JLT en direktkontakt med marknaden, och en fokuserad säljorganisation i UK. Det 50 procentiga innehavet i den svenska marknadspartnern Intime Mobile Computers Europé AB som JLT haft under en uppbyggnadsfas har överlåtits till en partner. Intime har en etablerad position inom vissa specifika nischer, främst inom transport. Nuvarande ägare kommer att fortsatt utveckla verksamheten inom definierade segment. Försäljning av Intime är motiverat av att Bolaget nu har nått en stabil position och den nya ägarbilden understödjer vidare utveckling och möjliggör att nyckelpersoner i bolaget kan erbjudas ett ägande. JLT var engagerat i Intimes etablering, och har innehaft ett 50% delägande under en uppstartsperiod. Intime arbetar idag med flera för JLT viktiga kunder, bland annat Volvo och genom försäljningen ses framförallt som ett sätt att understödja den positiva utveckling som Intime har haft fortsätter. Försäljningen innebär ingen resultatpåverkan.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-1