Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 21 maj 2008

ZetaDisplay får isländsk order

ZetaDisplay installerar digitala menytavlor hos Shell Select på Island.

ZetaDisplay och Skeljungur hf på Island har ingått ett samarbete som innebär att ZetaDisplay installerar och driftar digitala displaylösningar som menytavlor på Shell Selects service stationer på Island. De första installationerna är genomförda i Reykjavik. Skeljungur hf är en isländsk oljeimportör vars aktiviteter spänner över en mängd olika handels och serviceföretag på Island och Färöarna. På Island har företaget 43 servicestationer och 15 oljedepåer. Med sitt licensavtal med Shell Brands International AG har Skeljungur full rätt att använda varumärket Shell på Island och Färöarna. Avtalet ger Skeljungur tillgång till all ny utveckling och teknologi från Shell. ZetaDisplay är en leverantörer av rörlig butiksinformation på platta bildskärmar inom detaljhandeln och publik miljö, så kallad Digital Signage. Bland kunderna finns bland annat ICA som är Sveriges största dagligvaruhandel. ZetaDisplay har kunder i de nordiska länderna samt i Tyskland, Italien och Storbritannien. ZetaDisplay är baserat i Malmö och har inklusive dotterbolag ett 30-tal medarbetare. Installationen på Shell Select hanteras av SG hf som är ZetaDisplays partner på Island. "Vi har tillsammans med marknadsavdelningen på Shell Select på Island utvecklat ett koncept med digitala menytavlor som passar i deras service stationer. De digitala menytavlorna bidrar till att Shell Selects kunder alltid får en uppdaterad meny av vad dom kan beställa av fräscha varor kombinerat med annan tilltalade information. Detta skall samverka så att deras kunder skall känna en förstärkt positiv upplevelse som gör att dom vill komma tillbaka. Tillsammans med Skeljungur och konceptet för Shell Select vill vi på sikt utveckla ett koncept som vi kan nå ut med på nya marknader. Vi ser generellt en utveckling i riktning mot allt fler centrala nordiska samarbetsavtal. En viktig faktor är att företagen vill bygga sina varumärken på samma sätt på samtliga marknader och detta passar väl in på ZetaDisplay, som är en nordisk helhetsleverantör", säger Leif Liljebrunn, vice VD på ZetaDisplay. ZetaDisplays digitala displayer exponerar reklamfilm och aktuella erbjudanden i direkt närhet till där kunden gör sitt val i butiken. Displayerna får sin information via trådlös kommunikation och en programvara styr vad som visas, hur det visas och när det visas i respektive display. ZetaDisplays produktkoncept förbättrar leverantörernas och butikernas möjligheter att påverka kunden att välja de avsedda produkterna. ZetaDisplay erbjuder också sina kunder att hjälpa till med den löpande driften samt produktion av.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-1